Més emprenedors empresarials

Al llarg del 2009, el Servei de Foment Empresarial de Grameimpuls va assessorar 480 persones, protagonistes de 372 iniciatives d’autoocupació.

El perfil d’emprenedor ha estat molt similar al d’anys anteriors: home, al voltant dels 37 anys, colomenc i aturat de curta durada. Tot i que els nouvinguts tenen un paper molt actiu en les noves iniciatives emprenedores, el nombre de projectes liderats per persones estrangeres ha disminuït un 30% en relació a les xifres del 2008.

Pel que fa al model d’empreses creades, predominen  els petits comerços minoristes i els negocis lligats a l’hostaleria. El treballador autònom encapçala la xarxa empresarial colomenca.