Més de 4.500 persones de Santa Coloma van rebre de l’Ajuntament ajuts socials

Dels 1.439 ajuts atorgats en temes d’habitatge, el 68% s’han destinat al pagament de subministres a famílies sense recursos, i la resta, uns 290 casos, a fer front a la manca de pagament del lloguer, la hipoteca o el desnonament.

El regidor de Benestar Social i Famílies, Raül Moreno, ha valorat la política social de l'Ajuntament durant l'any 2012 acompanyat de la responsable de Serveis Socials, Núria Fustier.

Santa Coloma de Gramenet, a 29 de gener de 2013.  Aquest matí, el tinent d’alcalde de Benestar Social i Famílies, Raül Moreno, ha presentat els resultats de la política social d’habitatge portada a terme per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet durant l’any 2012. El regidor ha informat dels indicadors principals derivats de les atencions realitzades durant l’any passat pels Serveis Socials de l’Ajuntament i per l’Oficina d’assessorament i suport a les famílies colomenques en risc de desnonament, en marxa des del juny passat amb la col·laboració de Càritas, i també ha fet menció de la col·laboració i la tasca de reivindicació social que realitza la Plataforma pro afectats per la hipoteca.

De les dades presentades es desprèn que durant el 2012 l’Ajuntament de Santa Coloma va posar en marxa diferents mesures per ajudar les famílies que més estan patint les conseqüències de la crisi econòmica, en especial aquelles persones sense recursos, i aquelles que tenen problemes greus per fer front al pagament de la hipoteca o el lloguer de l’habitatge i/o al pagament dels subministres bàsics –aigua, llum i gas- entre d’altres.

Indicadors de la política social de l’Ajuntament de Santa Coloma

  • El Serveis Socials Municipals van rebre l’any 2012 un total de 17.447 persones  i es van obrir 8.124 expedients.
  • L’Ajuntament va formalitzar un total de 1.439 ajuts econòmics, que van beneficiar 4.527 persones, en el marc del Fons de contingència social que forma part del Pressupost municipal 2012. Aquí s’engloben ajuts relacionats amb l’alimentació, l’habitatge, la salut, l’atenció socioeducativa i la integració sociolaboral, entre d’altres El que suposa un augment del 30,7% respecte l’any 2011.
  • D’aquests ajuts, 935 (el 65%) han anat destinats a temes relacionats amb l’habitatge, el que suposa un 42% més en relació a l’any 2011. També han augmentat els beneficiaris d’aquesta tipologia d’ajuts en prop de 1.400 persones (3.094 en total), un 44,6% més que l’any 2011.
  • Dels ajuts atorgats en temes d’habitatge, el 68% s’han destinat al pagament de subministres (aigua, llum i gas), i de la resta, uns 290 casos relacionats amb una situació de manca de pagament de lloguer o d’hipoteca, i desnonament.
  • De la gestió administrativa dels Serveis Socials i l’Oficina d’assessorament i suport a les famílies colomenques en risc de desnonament (conveni amb Càritas), durant l’any 2012, s’han suspès 66 desnonaments (tots els que van arribar als nostres serveis de forma prèvia a la data de llançament).
  • En 115 casos s’ha ofert un ajut econòmic per a un nou habitatge en règim de lloguer, sobretot en situacions d’impagament de lloguer, sense que necessàriament s’hagi produït un desnonament.
  • S’han produït 38 re-negociacions de condicions hipotecàries amb les entitats bancàries per part dels serveis de mediació i dels professionals dels Serveis Socials. La mediació ha estat i és clau per reduir el nombre de possibles desnonaments a la ciutat.
  • De les dades facilitades pel Servei de Gestió Tributària de l’Ajuntament i per l’Oficina antidesnonaments, l’any 2012 es van produir a Santa Coloma 62 dacions en pagament. Aquestes s’han aconseguit bé per negociacions privades dels afectats i afectades amb les entitats bancàries, o bé mitjançant mecanismes de mediació dels Serveis Socials i de l’Oficina antidesnonaments, amb diferents solucions finals que van des del relloguer de l’habitatge a la família per part del banc fins l’accés a un habitatge de lloguer social.

Mesures municipals destacades per ajudar a les famílies

1.)   En el Pressupost 2013 augmenta un 13% el Fons de contingència social respecte la despesa del 2012. Es destinen aquest 2013 un total de 1,3 milions d’euros per ajudar als colomencs i colomenques que no tinguin recursos, i sobretot per donar resposta a aquells ciutadans i ciutadanes que pateixin pèrdua o risc de pèrdua d’habitatge.

2.)   Novembre 2012- L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona signen un conveni perquè es pugui agilitzar l’atenció i els ajuts municipals a les persones o famílies que es troben en un procediment de desnonament o d’execució hipotecària. Quan el Col·legi de Procuradors és coneixedor d’una situació de risc de pèrdua d’habitatge facilitaran la informació necessària a l’Ajuntament, sempre amb el consentiment previ de les persones afectades. Així els Serveis Socials municipals poden iniciar una resposta urgent en el marc del Protocol municipal per a la concessió de prestacions i ajuts econòmics d’urgència social destinats a atendre situacions de pèrdua o manca d’habitatge.

3.)   12 novembre 2012- L’alcaldessa Núria Parlon demana als bancs i caixes que suspenguin ens processos de desnonament. L’alcaldessa envia una carta a tots els directors i directores d’entitats bancàries i d’estalvi de Santa Coloma, gairebé un centenar d’oficines, en la qual se’ls hi demana la suspensió de tots els procediments d’execució hipotecària que afectin a famílies de la ciutat.

4.)   Pla d’acció contra el mal ús dels habitatges (PACMUH), presentat el 18 de juliol de 2012, l’Ajuntament està exigint a les entitats bancàries que els seus pisos buits passin a formar part de la Borsa Social d’Habitatge. L’objectiu és lluitar contra la situació d’habitatges buits a la ciutat des de fa més de dos anys, obligant als bancs i caixes a impulsar lloguer social o venda a preus ajustats.

5.)   Conveni de l’Ajuntament amb Càritas Diocesana, signat el 12 de juny de 2012, amb el que s’ha creat l’Oficina d’assessorament i suport a les famílies colomenques en risc de desnonament. La nova oficina va començar a funcionar al juliol del 2012 i constitueix un servei per ajudar les famílies i persones amb menys recursos, i sobretot aquells colomencs i colomenques que tenen problemes per pagar l’habitatge o es troben en risc de perdre’l. Un tècnic municipal especialitzat treballa en contacte amb Serveis Socials municipals i amb el Servei de Mediació de l’Habitatge que ofereix Càritas. L’entitat sense ànim de lucre disposa de mediadors per arbitrar solucions pactades entre els afectats i afectades i les entitats financeres o el propietaris, si es tracta d’un habitatge de lloguer. En els casos de famílies i entitats en les quals no fos possible l’acord entre ambdues parts, el Consistori activaria el protocol municipal d’ajuts socials.

6.)   Protocol per prevenir la pèrdua a atendre situacions de manca d’habitatge: aprovat per Junta de Govern local el 27 de març de 2012. Es tracta d’un protocol específic per a la concessió de prestacions i ajuts econòmics d’urgència social destinats a prevenir la pèrdua o atendre situacions de manca d’habitatge, i que s’inclou en el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social mencionat anteriorment.

7.)   Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social, aprovat en el Ple Municipal del 26 de març de 2012, amb l’objectiu de facilitar la gestió d’ajuts adreçats a les famílies, en especial aquelles en risc de perdre el seu habitatge i, en general, aquelles sense recursos.

Per a més informació i/o contactes:

Servei de Comunicació

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

(Dori Morillo/Ana Belén Pérez)

93 462 40 13 / 618 045 488
comunicacio@gramenet.cat

morilloga@gramenet.cat