Més de 450 sancions pel mal ús dels patinets en el darrer any

La modificació de l’ordenança municipal ha regulat la seva utilització a Santa Coloma per tal de millorar la seguretat viària i assegurar la prioritat dels vianants. La Policia Local vetlla pel compliment de la nova normativa en el marc de l’aposta municipal per una mobilitat sostenible i segura.

Fins al 31 d'octubre passat la Policia Local de Santa Coloma havia imposat 455 multes per ús inadequat dels patinets, gairebé la meitat (191) per circular per les voreres o per zones de vianants. Les altres infraccions més castigades han estat la conducció d'aquest vehicle de mobilitat personal (VMP) per part de dues persones o més, no respectar els llums dels semàfors, o no obeir els senyals de prohibició o restricció.

La normativa divideix les infraccions en tres categories, lleus, greus i molt greus.

Les infraccions molt greus es castiguen amb una multa d'entre 500 i 1.000, conduir amb una taxa d'alcohol superior a 0,50 mil·ligrams per litres o negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia es penalitza amb la sanció superior de 1.000 euros mentre que conduir un patinet de forma temerària es castiga amb 500 euros.

Les infraccions greus comporten una multa de 200 euros i castiguen la conducció negligent; l'ús de mòbils o dispositius electrònics mentre es condueix; l'absència d'enllumenat al patinet en horari nocturn; no respectar zones o passos de vianants, semàfors o senyals de trànsit.

Les infraccions lleus es penalitzen amb 80 euros de sanció i fonamentalment s'apliquen quan circulen dues o més persones al mateix vehicle de mobilitat personal. 

Modificació de l'ordenança municipal de circulació

Aquestes sancions s'imposen des que el Ple municipal va aprovar l’octubre de 2020 una ampliació en l'Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants per regular la mobilitat a la ciutat dels anomenats VMP, vehicles de mobilitat personal (bicicletes, patinets, cicles de més de dues rodes...).

La modificació té la intenció de millorar la seguretat viària, afavorir l'ús de modalitats de transport sostenibles, regulant la seva circulació pels espais adequats, i assegurar la prioritat de vianants.

Les noves tendències en mobilitat urbana, amb la irrupció recent de noves maneres de mobilitat, com ho són el VMP, així com pel creixement de l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià, van fer necessària aquesta adaptació puntual de l'Ordenança de Circulació vigent, que data de l'any 2010.

Què incorpora l’ordenança sobre els patinets

Els patinets són un vehicle més i estan obligats a seguir les normes de circulació. No respectar-les pot comportar sancions entre 60 i 1000 €. No poden circular a més de 25 km/h i no es pot fer servir el mòbil, ni auriculars, quan s'utilitzen. No poden anar al patinet dues o més persones i no es pot circular per la vorera o zona de vianants. No en poden conduir les persones menors de 16 anys (en cas de ser menor d'edat els responsables són els pares/mares o tutors/es legals).

El que sí que poden fer és circular pel carril bici o les calçades que tinguin un límit de velocitat de 30 km/h i també poden anar pels carrers de plataforma única, amb un límit de 20 km/h. Cal anar amb casc sempre que es pugui i de nit portar la llum encesa i roba reflectora. Finalment, el patinet ha de portar elements de frenada, timbre i llums.

Consens metropolità

La modificació de l'ordenança es basa en un document de consens amb altres municipis veïns que posa les bases comunes de les futures ordenances municipals de Mobilitat dels ajuntaments de la regió metropolitana. L'objectiu és facilitar la mobilitat entre els diferents municipis, amb unes ordenances les més homogènies i similars possibles en els aspectes més essencials.

Barri per a Vianants

L'adaptació de l'ordenança inclou la definició i regulació dels Barris per a Vianants com a nou element d'estructura en l'àmbit de la mobilitat a la ciutat, amb una combinació entre la pacificació del trànsit, la reducció de la circulació a l'interior de la xarxa veïnal, la millora de la qualitat de vida, la prioritat per als modes de mobilitat activa i la recuperació de l'espai públic per al veïnat i les relacions socials.