Més de 10.000 viatgers utilitzen la línia 9 diàriament als seus desplaçaments per la ciutat

El primer tram en servei de la L9 obté un 8,6 en una enquesta realitzada als usuaris. La majoria dels colomencs opina que la L9 suposa una millora important per a la ciutat

Els colomencs han rebut amb gran entusiasme l'aparició de la línia 9 de metro a les seves vides. Un mes i mig després de la seva posada en marxa, la valoració dels usuaris d'aquest nou mitjà de transport públic és molt alta, tal com es desprèn d'una enquesta de satisfacció realitzada al final d'any. Més de 10.000 persones utilitzen cada dia la L9 als seus desplaçaments per la ciutat.

Les cinc estacions colomenques registren els dies laborables una afluència mitja de 10.200 viatgers, el 68% de la demanda estimada per als primers mesos de funcionament. El primer tram de la L9 comença bé la corba de creixement que solen experimentar les estacions de metro durant el primer any d'obertura al públic, amb clares possibilitats de captar més passatge a la mesura què s'ampliï l'horari del servei (ara restringit per facilitar les proves dels trams contigus) i es millori la connectivitat amb la resta de la xarxa de metro. En aquest sentit, continuen les proves als sectors de Badalona i Barcelona de la línia 9/10 de cara a l'entrada en servei de noves estacions la primavera vinent.

Nota mitja alta
Passats els primers dies, els usuaris han confirmat el seu grau de satisfacció i han puntuat a la L9 amb una nota mitja de 8,6 punts sobre 10. Aquesta dada és una de les més rellevants de l'estudi que va realitzar Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recentment a partir de 409 entrevistes personals a usuaris de més de 15 anys dintre de les cinc estacions colomenques. Aquesta valoració se situa significativament per sobre del promig de la xarxa de metro -7,1 al sondeig del mes de novembre-, que ja és força elevada.

La gran majoria de les persones que estan usant el primer tram de la L9 (92,5%) consideren que aquesta infraestructura ha suposat una millora per a la ciutat i valoren aspectes innovadors com les portes d'andana (9,1 sobre 10), els ascensors de gran capacitat per comunicar el vestíbul i les andanes (8,5) i la conducció automàtica dels trens (8,0). La presència i la qualitat d'aquests elements expliquen que la sensació de seguretat sigui també molt alta (8,4). Una altra característica que fascina els viatgers és l'arquitectura de les estacions, que mereix una nota de 9,1. El disseny dels espais i la senyalització reben una puntuació de 8,1.

Tots els grups d'edat valoren positivament la nova línia automàtica de metro (8,4), però destaca l'opinió encara més favorable de les persones d'entre 60 i 75 anys, que no dubten a atorgar un 9,1 de mitjana.

Modernitat i funcionalitat
La L9 s'ha estrenat amb cinc estacions, totes dins el terme de Santa Coloma de Gramenet. L'arquitectura interior ha estat a càrrec de Manel Sánchez i Dolors Piulachs, que han tingut en compte les particularitats estructurals d'aquesta línia que discorre a més profunditat que la resta de la xarxa. Així, la il·luminació és intensa per aportar amplitud a les estades, sobretot al nivell d'andanes. Pel que fa als colors, s'ha apostat pel taronja i el gris clar per al revestiment de parets i el paviment, que aporten una estètica moderna i renovada. En aquests moments la L9 es troba al cim en termes de disseny aplicat al transport urbà ferroviari.

La L9 té ara 3,9 quilòmetres de trajecte, encara que en un futur serà la línia automàtica més llarga d'Europa (47,8 km), i comunicarà Santa Coloma amb l'aeroport del Prat.