Llum verda a les obres de Can Zam

La Generalitat es compromet a reparar aquest any la zona del parc afectada pels treballs de la L9 amb una dotació pressupostària. Aquest és un pas cabdal en l'objectiu d'ampliar els usos ciutadans de Can Zam.

La comissió de Pressupostos del Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat aquest dimecres 5 una esmena presentada per l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, mitjançant el grup parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), per tal de dotar una partida econòmica addicional en els comptes del govern català que permeti iniciar una part de les obres pendents del Parc de Can Zam aquest mateix any 2014.

Després de dos anys d' insistències de l'Ajuntament, la Generalitat es compromet ara, amb una partida pressupostària concreta  -al voltant d'un milió d'euros-, a restituir la zona afectada per la construcció en el seu moment de la L9 del metro. Es tracta d'un espai situat entre el carrer de Victor Hugo i l'avinguda de Francesc Macià (15.195 m2) que esdevindrà així una gran zona verda i suposarà un pas important en l'objectiu de l'equip de govern d'ampliació dels usos de Can Zam perquè sigui un gran espai de 150.000 metres quadrats de zones verdes i equipaments al servei dels colomencs i colomenques.

Queda pendent ara per part de la Generalitat de Catalunya, la urbanització de l'avinguda d'Anselm de Riu, des de l'avinguda de Francesc Macià fins a la rotonda del vial de Can Zam. S'han mantingut contactes i reunions amb la Direcció General de Carreteres i amb Infraestructures perquè es materialitzi el compromís al més aviat possible i es recuperi aquesta zona del parc, que ha d'incloure vegetació, zona de jocs infantils i mobiliari urbà, entre d'altres elements.

Comissió ciutadana

Un cop iniciades el passat mes de novembre les obres de construcció d’una pista professional de 400 metres per a la pràctica de l’atletisme a Can Zam, un dels projectes inclosos en el Pla d'Acció Municipal, l'Ajuntament treballa periòdicament en l'adequació temporal dels terrenys per a l'ampliació del parc. S'està actuant per uniformar les zones amb pendent i preparar-les per la plantació de vegetació, que correspon a la segona fase del projecte global de Can Zam. Per acabar de concretar les possibilitats d'aquest gran espai, s'ha creat una comissió de seguiment ciutadà integrada per diferents entitats i associacions colomenques. Regidors i tècnics de l'Ajuntament i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que és l'administració propietària d'una gran part del parc i l'encarregada de la seva millora i manteniment habitual, han presentat a la comissió, un primer document d'anàlisi sobre aquesta segona fase d'ampliació.

En paral·lel, s'estan realitzant millores per naturalitzar el llac i s'està estudiant la millora de la vegetació existent, tant dels arbres com de l'espai verd en general.