L’Hospital de l’Esperit Sant renova l’acreditació com a hospital d’aguts amb una puntuació del 84,48%

L’obtenció d’aquesta certificat comporta un pla de millora, en què l’Hospital haurà de fer un seguiment anual dels punts pendents d’assolir en el moment de l’acreditació.

La Fundació Hospital de l’Esperit Sant (FHES) ha revalidat l’Acreditació de Centres d’Atenció Hospitalària Aguda a Catalunya que atorga el Departament de Salut, després de superar-ne el 84,48% dels estàndards considerats com a essencials. Aquesta acreditació certifica el nivell de qualitat assistencial del centre per als propers 3 anys, tenint en compte gairebé 700 criteris de diferents àmbits de l’organització.

El resultat obtingut supera en 7,5 punts l’aconseguit en l’última autoavaluació anual del centre, realitzada el mes de desembre de l’any passat. Tanmateix, la puntuació assolida és inferior a la l’anterior avaluació externa, de l’any 2010, quan el centre va superar el 91% dels estàndards obligatoris. Aquest descens s’explica per una important modificació de criteris que va tenir lloc entre les dues acreditacions i pel canvi de consideració de molts d’ells, que van passat d’opcionals a obligatoris en aquesta última, ampliant així el nombre d’estàndards avaluables.

Per a la FHES, el fet de disposar d'aquest certificat favorable és un signe de l’esforç mantingut de l’organització i de confiança quant a la seva competència i al seu nivell de qualitat. Per mantenir i millorar aquesta qualitat assolida, l’Hospital ja està treballant en un pla de millora, que es començarà a desplegar l’any vinent i que s’avaluarà de manera anual per mitjà d’autoavaluacions.
Aquest model d’Acreditació d’Hospitals d’Aguts que a Catalunya duu a terme el Departament de Salut, es basa en el model d’excel·lència de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM) i inclou l’anàlisi de 696 estàndards considerats essencials dels àmbits de lideratge, estratègia, persones, aliances i recursos, processos, resultats en els clients, resultats en les persones, resultats en la societat i resultats clau. Per aconseguir-la cal superar el 65% d’aquests criteris i és imprescindible perquè els hospitals puguin prestar serveis sanitaris a Catalunya.