L’exposició permanent del Museu es tradueix a quatre idiomes

Dintre del projecte “Nous públics, nou Museu” iniciat l’any 2008 pel Museu Torre Balldovina, s’han editat uns fulls de sala que contenen els textos de l’exposició permanent traduïts en quatre idiomes: castellà, francès, anglès i xinès.

Aquests fulls de sala es recullen en començar la visita i tenen resumits tots els textos de l’exposició sobre la història de Santa Coloma de Gramenet, des dels ibers fins a l’inici del segle XX. En finalitzar la visita, a la segona planta de l’edifici, els fulls es dipositen en el mobiliari que s’ha dissenyat amb aquesta funció.

Aquest projecte té per objectiu apropar el Museu a totes les persones que hi estiguin interessades (nouvinguts, turistes o autòctons), així com fer-lo accessible, sense barreres lingüístiques que dificultin el lliure accés, el gaudi i la comprensió dels visitants, en aquest cas dels continguts de l’exposició permanent.

Al llarg dels propers dies, el Museu iniciarà contactes amb les diferents comunitats susceptibles d’utilitzar aquest nou recurs, per tal de donar-lo a conèixer mitjançant visites guiades, amb l’idioma del col·lectiu interessat. Amb aquesta experiència, s’espera acostar més el Museu a la població de Santa Coloma, fent que sigui una institució present en la seva vida quotidiana.