Les visites al centre d'educació ambiental Ecometròpoli s’han incrementat en un 15% durant l'any 2019

Gairebé 18.500 persones van visitar el centre d’educació ambiental d’Ecometròpoli durant el 2019, un 15% més que el 2018, i un 38% que el 2017. Unes xifres molt positives, que denoten la sensibilització e interès creixent tant des de l’àmbit educatiu com des de la ciutadania en la protecció del medi ambient i la biodiversitat de l’entorn més proper.

La gran majoria de les visites, unes 15.000, van ser alumnes d’Educació Infantil, Primària i Secundària de Santa Coloma, que van assistir a tallers i activitats en tots els àmbits de les ciències naturals durant l’horari lectiu. Ho van fer dins del Programa d’activitats Educatives Complementàries (PAECC), una iniciativa de l’Ajuntament que fa 39 anys que està en funcionament i que està dirigida a totes les escoles públiques i concertades de la ciutat. Són els centres els que escullen entre les diferents activitats programades anualment. 

Durant els caps de setmana també es realitzen activitats a Ecometròpoli adreçades principalment al públic familiar. El 2019 van assistir-hi unes 920 persones. Tot i que també es reben peticions d’associacions, centres oberts, centres cívics i altres col·lectius (742 l’any passat), i ho visiten nenes i nens provinents de casals d’estiu (1057). 

Què és Ecometròpoli? 

Ecometròpoli és el centre d’educació ambiental de l’Ajuntament, inaugurat el març de 2011, que es troba ubicat al pavelló Montserrat del Recinte Torribera, en un enclavament privilegiat en un dels accessos del Parc de la Serralada de Marina. Els seus objectius són sensibilitzar a la població colomenca i metropolitana sobre la importància de la protecció del medi ambient i donar a conèixer la biodiversitat existent a l’entorn natural de la nostra ciutat. El centre compta amb diversos espais on es poden treballar diferents temàtiques, com ara un hort domèstic ecològic, un parc de mobilitat sostenible i educació viària, una aula d’ecologia domèstica, o una exposició permanent titulada “El Bosc”, on estan representats els hàbitats de la Serralada de Marina i el riu Besòs, entre d’altres.

A més dels tallers i activitats per a l’alumnat comentats més a dalt, el centre desenvolupa el vessant educatiu del programa municipal de protecció i de recuperació de fauna salvatge i és el punt de partida per a la introducció de diferents espècies protegides, com ara el Xoriguer comú (Falco tinnunculus) o l’Òliba (Tyto alba). A diferents espais del centre, també es poden gaudir d’altres instal·lacions com un formiguer, diferents hotels d’insectes, caixes niu, etc.