Les polítiques socials, la promoció de l’economia local, la neteja i la seguretat com a protagonistes del pressupost municipal pel 2022

El ple ha aprovat avui provisionalment el pressupost municipal per a l’exercici 2022 que ascendeix a 119.512.588,93€, un 3,63% més que el 2021 i el més elevat de la història del consistori.

Prop del 60% de la despesa es destinarà a atendre els programes de serveis socials, promoció social i polítiques d’igualtat, benestar comunitari, habitatge, educació i seguretat ciutadana.

 

El pressupost aprovat avui inicialment al Ple extraordinari  continua condicionat per la situació d’excepcionalitat generada per la pandèmia de la Covid-19.  Malgrat una situació actual més favorable on la població està majoritàriament vacunada, l’economia va remuntant i existeix una lleugera milloria de l’ocupació, el pressupost municipal manté i prioritza les actuacions dirigides a evitar la propagació del virus i reforçar aquelles que són imprescindibles per pal·liar els efectes d’una recessió profunda, convertint-se en una peça clau en la recuperació econòmica, social i cultural de la ciutat.

El pressupost contempla e impulsa nous incentius fiscals orientats a la promoció econòmica en la ciutat, com ara la suspensió de la taxa d’ocupació de via pública (taules, cadires i vetlladors), la reducció en el preu públic per la recollida i gestió de residus industrials i comercials (reduint especialment la taxa aquells autònoms i autònomes que realitzen la seva activitat a la seva residència habitual), o consolidant mesures que es van impulsar ja l’any 2021 com van ser la reducció en les taxes de manteniment de mercats municipals i mercats no sedentaris.

La congelació de la resta de figures impositives, especialment la reducció del tipus aplicable a l’IBI, van dirigides a no augmentar la pressió fiscal de les famílies.

 

Finançament exterior

Aquest any es preveu que la major font de finançament que rep l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i que prové principalment de la transferència en la participació en tributs que realitza l’Administració de l’Estat, experimenti un augment molt significatiu, tal i com es recull, en l’avantprojecte de pressupostos generals de l’estat, actualment en tramitació. Aquests majors ingressos, permetran atendre una major despesa en la neteja de l’espai públic i edificis municipals, atendre les necessitats bàsiques de les persones i famílies més vulnerables i aplicar–los a la seguretat ciutadana.

Els principals eixos del pressupost de l’exercici 2022

  • Reforçar i impulsar les polítiques d’igualtat i promoció social a les quals es destina gairebé el 15,70%  del pressupost (18,77 milions d’euros), el Servei d’atenció domiciliària (3 milions), emergència habitacional (1 milió), menjador social (1,6 milions) o a les beques escolars, entre d’altres.
  • Les actuacions en neteja viària, edificis i manteniment, que augmenten significativament respecte a l’any anterior, amb l’objectiu d’evitar la propagació de la pandèmia convertint l’espai públic en espais comunitaris segurs. Quasi 17 milions d’euros es destinaran als programes de neteja viària i d’edificis i equipaments municipals.
  • Les polítiques de seguretat que es reforcen amb la incorporació d’11 noves places d’agents de policia, la creació de dos places de sotsinspectors, la renovació del parc mòbil adscrit a aquest servei, a més del projecte de la nova comissaria.
  • Les polítiques d’Habitatge. Seguint amb el Pla Local d’Habitatge, es destinen més esforços a alguns dels programes encetats per pal·liar la pèrdua de l’habitatge un any que veurà la posta en marxa dels habitatges dotacionals de la antiga escola Miguel Hernàndez, la continuació del programa d’adquisició de pisos per la via de tanteig i retracte, la reforma d’antics locals municipals en habitatge destinats a la borsa de lloguer social, o en la inversió d’un milió d’euros per a gestionar el conveni amb la SAREB.
  • Reforç de les actuacions en política d’Educació. És una de les que augmenten respecte l’any anterior, amb major dotació pel manteniment d’edificis escolars, activitats educatives i la posada en marxa del  nou model de gestió del servei d’escoles bressol municipals mitjançant la societats municipal Bressolgramenet S.A. En aquesta àrea es gestionen els programes de planificació educativa per import de més d’un milió d’euros, i en concret el programa de reutilització de llibres i adquisició d’ordinadors per import de 965.770 euros.

En definitiva, la priorització de les polítiques contemplades en aquest pressupost, són plenament coincidents amb el  Pla d’Actuació Municipal 2020-2023 definit al Fòrum Ciutadà i aprovat per la corporació municipal, definida seguint els 17 Objectius de desenvolupament sostenible de la Agenda 2030, compromís de les Nacions Unides, que inclou les polítiques a favor de les persones, el planeta i la prosperitat.

Finalment, es continua aportant, el 0,7% dels ingressos propis municipals a programes de Solidaritat i Cooperació, amb un import aproximat de 400.000 euros.