Les polítiques públiques de memòria de la Generalitat de Catalunya

El Programa d'identificació genètica de persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista es presenta aquest dijous 16 (19h) al Museu Torre Balldovina.

El proper dijous 16 de febrer (19 h) tindrà lloc al Museu Torre Balldovina una conferencia a càrrec de Carme Garcia, directora general de Relacions Institucionals i del Parlament que, sota el títol "Les polítiques públiques de memòria de la Generalitat de Catalunya", presentarà el Programa d'identificació genètica de persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista. Aquest programa pretén:

  • Constituir una base de dades que ordeni i classifiqui els perfils genètics dels familiars de desapareguts de la guerra civil i la dictadura franquista
  • Constituir una base de dades que ordeni i classifiqui els perfils genètics extrets de les restes humanes de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista
  • Dur a terme l'encreuament exhaustiu de la informació d'ambdues bases de dades per intentar establir-hi relacions de parentiu i, per tant, determinar identificacions personals.

La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament té, com a una de les seves funcions principals, la de proposar les polítiques públiques de recuperació i foment de la memòria democràtica i de promoció de la pau i dels drets humans.

En el marc d'aquestes competències, la Direcció General, a través de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans, ha dut a terme actuacions relacionades amb l'obertura de fosses, la publicació del Mapa de fosses de Catalunya i la creació del Cens de familiars de persones desaparegudes, que des de 2003 ja inclou gairebé 5.000 persones. Ara, s'ha volgut fer un pas més per aconseguir de casar les dades dels familiars amb les de les restes trobades en les fosses ja obertes, i per això estan portant a terme el Programa d'identificació genètica de persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura franquista.

La finalitat és contactar amb els familiars inscrits al Cens de persones desaparegudes per explicar-los la possibilitat de dur a terme les proves genètiques que permetin constituir una base de dades i fer-ne el creuament, sota la coordinació de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona (HUVH). La mostra genètica, que serà gratuïta per a totes les persones sol·licitants, s'obtindrà mitjançant frotis bucal, és indolora i ràpida de fer.  La convocatòria es farà progressivament i de manera individualitzada, d'acord amb els criteris d'edat de les persones i l'antiguitat en el Cens.

De la mateixa manera, el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència intensificarà, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, l'obertura de fosses i l'anàlisi i posterior devolució o reinhumació i dignificació de les restes humanes trobades.