Les persones aturades també podran rebre la subvenció de l’IBI

Els ajuts s’adrecen a les persones aturades, a les de més de 65 anys que viuen soles i a les famílies monoparentals amb menys recursos.

El 16 de febrer, la Junta de Govern Local va aprovar, de manera inicial, les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per pagar l’impost sobre béns immobles (IBI) a favor de persones que estiguin aturades. Per rebre l’ajut, la unitat familiar ha de situar- se sota un determinat llindar d’ingressos.
S’atorgarà una subvenció equivalent al 50% de la quota líquida de l’IBI, amb un màxim de 70 euros. Aquest acord forma part d’un dels objectius prioritaris de l’acció de govern de l’Ajuntament, que és prestar atenció especial a les famílies i les persones de la ciutat que, a causa de la crisi econòmica, es troben amb dificultats per poder fer front al pagament del tribut més important de gestió municipal com és l’IBI.

La mateixa Junta també va aprovar, en relació al rebut de l’IBI de les persones més grans de 65 anys, que es troben soles i són propietàries de l’habitatge on viuen, que podran tenir subvenció si els seus ingressos no superen 1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), ampliant així el nombre de persones, respecte a l’any passat, que tindran dret a l’ajut.
Aquesta mesura la va posar en marxa l’Ajuntament ara fa un any, adreçada a les persones i a les famílies més vulnerables de la ciutat, als veïns i les veïnes de més de 65 anys que viuen sols i a les famílies monoparentals. Per a aquests sectors, es mantenen també les subvencions. Es preveu que la convocatòria i la presentació de les sol·licituds sigui a l’abril; la data exacta s’anunciarà en tots els mitjans de comunicació municipals.