Les noves instal·lacions de l’Institut 9 s’ubicaran a Can Zam

L’Ajuntament és l’encarregat d’obtenir els terrenys que haurà de cedir al Departament d’Educació per a la construcció del nou equipament educatiu.

La comunitat educativa de l’Institut 9 ha acceptat la proposta municipal de construir el nou institut a la zona qualificada com a equipaments a Can Zam. Fa unes setmanes, l’equip de govern va informar a l’associació de famílies i a la direcció del centre de la possibilitat de canviar la ubicació projectada inicialment al barri del Raval.

L’Ajuntament és l’encarregat d’obtenir els terrenys que haurà de cedir al Departament d’Educació per a la construcció del nou equipament educatiu. Fins ara s’havia treballat sobre uns terrenys ubicats al barri del Raval, però qüestions administratives tenien bloquejada aquesta opció. L’Ajuntament va decidir proposar una nova ubicació per tal de desbloquejar el projecte i poder cedir els terrenys a la Generalitat. Mentre dura aquest procés, l’alumnat està instal·lat provisionalment a uns mòduls davant l’Institut Puig Castellar.