Les emissions de les antenes de telefonia mòbil a Santa Coloma, molt per sota dels límits marcats per la Generalitat

La ciutat compta amb dues estacions que mesuren diàriament les emissions electromagnètiques.

La interpretació més restrictiva de la normativa de la Generalitat marca 27 V/m el límit d’emissions recomanables per a la població. Les dues estacions instal·lades a la ciutat donen unes lectures d’entre 0,11 V/m i 0,33 V/m. Aquestes dades es poden consultar al web específic que té la Generalitat de Catalunya.

Santa Coloma de Gramenet disposa d’una estació mesuradora a la teulada de la Biblioteca de Singuerlín-Salvador Cabré, propietat municipal i una altra al carrer de Sant Joaquim, propietat de la Generalitat. Aquestes formen part d’una xarxa desplegada per tota Catalunya. El passat mes de juny es va signar el pacte local per al desenvolupament de les infraestructures de telefonia mòbil a Santa Coloma, que apuntava la col·locació de les estacions. Els aparells estan fabricats per una empresa en col·laboració amb un grup d’investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Les dades mesurades són transmeses a un centre de control on són processades i visualitzades a la web.

Per visualitzar les dades de Santa Coloma a la web de la Generalitat cal ampliar el mapa de Catalunya i clicar sobre els punts  ubicats al terme de Santa Coloma de Gramenet.