Les ajudes al comerç i les empreses, fonamentals per a la reactivació ecònomica de la ciutat

D'entre les diferents iniciatives que l'Ajuntament ha posat en marxa per pal·liar a Santa Coloma els efectes de la crisi, les ajudes al sector comercial i empresarial són un capítol important.

El comerç és per a la ciutat un autèntic motor, generador d'activitat econòmica i de llocs de treball. Amb les diferents subvencions es pretén millorar la competitivitat de les empreses i del comerç local, adequar-los a la demanda i, en definitiva, enfortir el teixit econòmic.

Des de l'àmbit municipal, la línia més innovadora per a aquest any 2009 és la subvenció als comerços de la zona de la serra d'en Mena —els barris del Fondo, Santa Rosa, Raval i Safaretjos—. L'Ajuntament de Santa Coloma vol contribuir amb això a incentivar la competitivitat i rendibilitat dels comerços, la seva modernització i l'adequació de la seva imatge.

Es persegueix, també, la implantació de noves activitats econòmiques als locals en planta baixa d'aquesta zona de la ciutat. Les noves iniciatives empresarials tindran el suport de l'empresa municipal Grameimpuls, a través del Servei de Foment Empresarial.

L'import de la subvenció serà d'un màxim de 8.000 euros, mentre que la inversió mínima requerida per comerç o nova empresa és de 4.000 euros. Aquesta ajuda de l'Ajuntament és, a més, compatible amb subvencions d'altres administracions o organismes.

Per accedir-hi, cal pertànyer a associacions de comerciants que actuïn al territori i que participin al Pla de Dinamització de la Serra d'en Mena.
Amb la finalitat de regenerar comercialment aquesta zona de la ciutat s'ha sumat també el programa Modernitza't que, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Coloma, promouen la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona. El programa ofereix assessoria de gestió i accions formatives a l'àmbit del comerç.
Les sol·licituds han de presentar-se a l'Oficina Local d'Habitatge (avinguda Generalitat, 112) abans del 22 de maig.

Cal assenyalar que, en allò relacionat amb la promoció i la dinamització comercial, l'Ajuntament ofereix suport econòmic als comerciants associats mitjançant convenis de col·laboració amb l'Agrupació del Comerç i la Indústria (ACI) i amb els tres plans de dinamització comercial de la ciutat (Centre, Fondo i Singuerlín).

Una altra important línia d'ajudes per a aquest sector és la que ofereix la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Els comerciants i els petits i mitjans empresaris colomencs tenen dues línies d'incentius: una per a estudis de consultoria externa i una altra per a implementació de projectes, fins a un màxim del 50% la primera i un 20% la segona.

Ajudes al comerç i a la promoció de l'ocupació

A més del suport que realitza directament l'Ajuntament, des de l'empresa municipal Grameimpuls, s'informa també de les ajudes procedents d'altres organismes i administracions. Línies de finançament preferent —en diferents modalitats i amb objectius diversos—, subvencions per promoure el treball autònom, capitalització de la prestació per desocupació, subvencions específiques per a cooperatives o societats laborals, són alguns exemples dels recursos que comerciants i petits i mitjans empresaris tenen a la seva disposició.

Per ampliar aquesta informació, les persones interessades poden dirigir-se al Servei de Foment Empresarial de l'empresa municipal Grameimpuls.