L’Àrea Metropolitana de Barcelona rebutja de manera global el projecte de la línia de Molt Alta Tensió

El plenari de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat una moció de la Presidència de l’entitat en què s’expressa el rebuig al projecte de línia de Molt Alta Tensió (MAT) a tots els municipis de l’àrea metropolitana pels que passa aquesta infraestructura.

La moció de l’AMB insta a Red Eléctrica Española (REE) que “demostri de manera fefaent que s’han estudiat tot tipus d’alternatives per assegurar l’estabilitat del subministrament elèctric a l’àrea metropolitana”. Aquest institució recorda que “aquesta solució es considera innecessària per alguns experts”. El govern metropolità recorda que al 2009 l’Ajuntament de Barcelona va demanar el soterrament de la línia pel seu impacte al Parc de Collserola.
El text aprovat pels grups del govern metropolità amb l’abstenció del PP torna a demanar a REE que paralitzi les obres a Santa Coloma de Gramenet “fins que es realitzi la corresponent avaluació d’impacte ambiental o ens contemplin solucions alternatives per l’emplaçament de  la subestació transformadora”.
L’AMB demana que no quedi cap nucli de població exposat a las radiacions electromagnètiques, alhora que requereix l’elaboració d’un estudi d’impacte sobre la salut dels barris exposats.
La moció acaba demanant al Govern central que aposti per sistemes de producció, distribució i consum “descentralitzat, sostenible i renovable” que ajudi a eliminar progressivament aquestes línies d’alta tensió.
Els representants de Santa Coloma de Gramenet pel PSC al Consell Metropolità, l’alcaldessa, Núria Parlon; i els regidors, Esteve Serrano i Antonio Carmona, han votat a favor de la moció.

 

<media 14858>*Descarrega la moció</media>