L'alcaldessa anuncia al Ple que obre un procés de participació i consens ciutadà sobre diferents projectes urbanístics

El Ple del Consistori aprova l'anulació definitiva del Pla Especial del sector Singuerlín i la suspensió dels projectes de la zona de l'antiga fàbrica de la CIBA i de l'ARE de Safaretjos, per iniciar un procés de participació i consens ciutadà.

El Ple del Consistori de Santa Coloma, celebrat el passat 21 de desembre, va aprovar l'anulació definitiva del Pla Especial del sector Singuerlín (Sector Nord) i la suspensió dels acords anteriors respecte als projectes del sector de l'antiga fàbrica de la CIBA i de l'ARE de Safaretjos, entre d’altres punts de l’ordre del dia.

L'anulació del Pla Especial del Sector Nord va ser aprovat per la unanimitat de tots els grups municipals (Grup Municipal Socialista, Grup Municipal d'ICV-EUiA, Grup Municipal del PP i Grup Municipal de CiU. El punt de l’ordre del dia relatiu a la suspensió dels projectes de la CIBA i de l'ARE de Safaretjos va ser votat afirmativament pels Grups Municipals del PSC, ICV-EUiA i CiU, i amb l'abstenció del PP.

Durant el Ple, l'alcaldessa de Santa Coloma Núria Parlon va anunciar que en el primer trimestre del 2010 obrirà un procés de participació amb els ciutadans i ciutadanes, les entitats, les associacions de veïns i els partits de l'oposició, per arribar a un consens respecte a aquests projectes, el de Can Zam i tots aquells que siguin necessaris.

Aquest anunci acompleix amb els compromisos que va prendre l'alcaldessa a la presentació de les primeres mesures de govern fetes públiques en el Ple Municipal del passat 23 de novembre.