L'alcalde publica un ban de mesures d'emergència per estalviar aigua

L'alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, ha promulgat un ban municipal amb mesures de emergència per estalviar aigua. Actualment, els pantans que proveeixen municipis com Santa Coloma es troben al 22 per cent de la seva capacitat, situació que ha provocat que l'Agència Catalana de l'Aigua decretés, el passat 4 de febrer, l'entrada en vigor de l'estat d'excepcionalitat 2 del sistema Ter-Llobregat. Davant això, l'alcalde ha acordat unes mesures excepcionals i d'emergència pel consum d'aigua de la ciutadania i dels serveis municipals.
La Policia Local i els Mossos d'Esquadra vetllaran pel compliment d'aquestes mesures.
Actualment, Santa Coloma disposa d'un Programa d'Aprofitament d'aigües freàtiques propi, gràcies al qual s'aprofiten uns 200 milions de litres d'aigua de la capa freàtica, mitjançant els pous que funcionen durant tot el dia. Aquestes aigües estan destinades a la neteja de carrers, el reg del parc fluvial del Besòs, el parc i el llac de Can Zam, el Recinte de Torribera i la zona forestal, entre d'altres espais. De fet, Aigües de Barcelona ha seleccionat a Santa Coloma com a exemple per exportar a altres localitats del bon aprofitament d'aigües freàtiques.