L'Ajuntament rellança el programa de civisme ‘No em trenquis el cor’

En poc més de tres mesos la Policia Local ha posat 351 denúncies per actes incívics. S'incidirà contra les actituds d'abandó de mobles o trastos vells al carrer.

L'Ajuntament, a través de la Policia Local, i en col·laboració amb els agents cívics i de mobilitat, ha registrat en els últims tres mesos 351 sancions per comportaments incívicos en la via pública.  L'incompliment de les ordenances municipals en matèria de neteja viària i d'alteració de la tranquil·litat veïnal, ja sigui per sorolls, per deterioració del mobiliari urbà o per insalubritat, té un cost per els qui no respecten el ben comú. L'objectiu és eliminar aquest tipus d'actituds, que perjudiquen a la majoria i suposen una despesa addicional important per a les arques municipals.

Després de l'obligat parèntesi de les eleccions municipals, l'Ajuntament ha tornat a engegar aquesta setmana el programa de sensibilització ciutadana “No em trenquis el cor”, que va començar el passat mes de març i que està orientat a evitar actes incívicos en carrers, places i parcs de la ciutat.  

“No em trenquis el cor”, com a eslògan d'acció municipal de millora permanent de la via pública, és una trucada d'atenció col·lectiva sobre sis missatges inicials de denúncia, els quals es corresponen amb sis conductes incívicas que solen donar-se a la nostra ciutat: l'abandó dels excrements de gossos, les pintades o grafits a les façanes, el maltractament als elements de mobiliari urbà, la col·locació indiscriminada d'adhesius o propaganda en espais no autoritzats, l'abandó de trastos vells al carrer i l'alteració de la tranquil·litat veïnal i de la convivència que provoquen situacions d'insalubritat.

Promoció del civisme
De forma realista, mitjançant imatges senzilles però conegudes, l'Ajuntament busca amb aquest programa promoure el civisme entre la població, però orientant els missatges a la minoria que perjudica de manera greu amb el seu comportament incívic. En aquesta etapa del programa, amb finalitat educativa, s'ensenya a les persones incívicas el dany col·lectiu que fan, el cost addicional que suposa per al conjunt de la població la neteja viària (més de cinc milions d'euros) i se'ls informa que aquest comportament perjudicial per a la majoria té establerts uns preus de sanció, que es recullen a les ordenances municipals.

La Policia Local, amb el seu servei de vigilància permanent, i els agents cívics i de mobilitat, com a informants, incidiran en aquells punts on s'ha detectat una major concentració d'actes incívics. En els propers dies es prestarà especial atenció a l'abandó de trastos o mobles vells al carrer. En tots els casos, l'Ajuntament recorda a la població la importància de la col·laboració ciutadana per a optimitzar els recursos que s'engeguen cada dia per tenir una ciutat més neta i agradable.

L'Ajuntament anima a la ciutadania a utilitzar el número de telèfon dedicat al registre d'actes incívics, el  93 462 40 51.