L'Ajuntament reforça les mesures de suport a joves emprenedors

Per estimular el mercat de treball, la cohesió del territori i l'economia local, l'Ajuntament, a través de la societat municipal Grameimpuls, posa a disposició dels joves emprenedors i d'empreses de recent creació el Servei de Foment Empresarial.

L'objectiu és potenciar i fomentar la capacitat emprenedora i la creació d'empreses, així com afavorir la consolidació i el creixement dels projectes de recent creació. En definitiva, es vol reforçar a aquelles persones amb capacitat de recerca d'oportunitats, d'innovació, i d'aportar noves propostes.

El Servei de Foment Empresarial desenvolupa de manera ordinària treballs d'assessoria, formació i suport a emprenedors i empreses. Ara incorpora prestacions extraordinàries per ajudar a aquests col·lectius a superar els problemes que genera la conjuntura econòmica.

A grans trets, destaquen dos capítols entre les diferents línies de suport. En primer lloc, les ajudes per a la consolidació d'empreses creades per emprenedors mitjançant un acompanyament, no només en el moment de la creació, sinó en els tres primers anys de funcionament de la iniciativa. En segon lloc, el reforç de les mesures per a reflotar empreses amb dificultats, facilitant-los la seva ubicació als vivers municipals.

Per al present any, es preveu un treball d'assessorament per a 350 noves idees de negoci i per a 100 empreses en procés de consolidació. En la mateixa línia, s'espera que els vivers municipals donin allotjament i domiciliació a més de 100 joves empreses i que participin en accions de formació, cooperació i difusió més de 125 persones emprenedores i empresàries.D'aquesta forma, les mesures extraordinàries articulades per l'Ajuntament ascendeixen a prop de 40.000 euros i contemplen accions relacionades amb la consolidació d'iniciatives empresarials, amb el finançament, amb la cooperació empresarial, amb la formació i amb la difusió.Per ampliar tota aquesta informació i conèixer detalladament el conjunt de recursos en aquests àmbits cal dirigir-se al Servei de Foment Empresarial, que està situat al número 99 de l'avinguda de la Generalitat. El telèfon d'atenció al públic és 93 466 52 24.

Quadre quantitats econòmiques