L’Ajuntament posa en marxa un programa d’ajuts per cobrir el menjador escolar dels infants més vulnerables

El programa,“El menjador de l’escola a l’abast de tothom”, està dotat amb 1,8 milions d’euros de pressupost. Es cobriran els àpats d’uns 2.300 escolars, de famílies per sota de la Renda de Suficiència de Catalunya.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha presentat un programa municipal per garantir que els infants colomencs més vulnerables rebin una alimentació equilibrada diària als centres escolars. La nova iniciativa, dotada amb 1,8 milions d’euros de pressupost municipal, es posa en marxa per cobrir les carències d’alimentació i els desequilibris nutricionals d’els nens i les nenes de la ciutat que formen part de les famílies colomenques que més estan patint la crisi econòmica.

L’Ajuntament de Santa Coloma ha detectat, a partir dels Serveis Socials Municipals, de la regidoria d’Educació i de les escoles colomenques, professors i directors dels centres, que la greu situació de moltes famílies, amb situacions d’atur prolongat, està afectant a un dels col·lectius més vulnerables, els infants i adolescents, que estan patint de primera ma la manca d’accés a bens bàsics com la roba i l’alimentació.

Per fer front a aquesta situació es posa en marxa aquest nou programa d’ajuts, una mesura pionera a Catalunya. Durant la presentació als mitjans, l’alcaldessa -que estava acompanyada pels regidors d’Educació, Benestar Social i Famílies, i Infància i Salut, Diego Arroyo, Raül Moreno i Laia Tordera, respectivament-,  ha destacat que “els ajuntaments hem de respondre de manera contundent i immediata a les greus conseqüències de la crisi econòmica que pateixen les famílies que, malauradament, ja han arribat a la població infantil”. En aquest sentit, Núria Parlon ha remarcat que “és la nostra prioritat donar resposta als més vulnerables, en aquest cas els més petits, per tant hem de garantir que tots els infants de la ciutat disposin d’una alimentació equilibrada i diària”.

2.300 infants amb ajuts al menjador

Les dades parlen per si mateixes. L’any 2012, els Serveis Socials municipals van atendre per diferents motius 4.654 infants de Santa Coloma, la major part procedents de famílies amb greus problemes econòmics. Així mateix, la taxa de risc de pobresa actual a l’Àrea Metropolitana de Barcelona entre la població de 0-16 anys, que inclou la població de Santa Coloma, és del 21,9 %.

Amb aquestes dades, l’Ajuntament ha estimat que hi ha uns 2.300 nens i nenes que necessiten una cobertura d’alimentació, és a dir, un de cada cinc escolars (segons dades del curs 2012-2013).

Per fer front a aquesta realitat, l’Ajuntament endega el Programa de suport a l’alimentació a l’educació infantil i primària que, amb el lema, “El menjador de l’escola a l’abast de tothom” té l’objectiu de cobrir un àpat escolar a tots aquells nens i nenes en situació de vulnerabilitat. L’Ajuntament assumirà el 100% de la despesa familiar del menjador escolar en el cas de les unitats familiars amb uns ingressos inferiors a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). També complementarà l’import de la beca-menjador individual concedida pel Consell Comarca del Barcelonès fins assolir el 100% del cost per a les famílies amb rendes inferiors als límits fixats.

L’Indicador de Renda de Suficiència, establert per la Generalitat de Catalunya, és de 7.967,73 euros anuals nets o 569,12 euros mensuals, quantitat que varia en funció del nombre de persones de la unitat familiar. En el cas d’una família de dos adults i dos menors, aquest índex és de 16.732,23 euros/any i en el cas d’una família monoparental -1 adult i 2 infants- és 12.787,37 euros/any. Per tant, les famílies que tinguin uns ingressos per sota d’aquestes quantitats podrien ser beneficiàries d’aquest nous ajuts a l’alimentació infantil.

Requisits per optar als ajuts al menjador escolar

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha establert uns requisits bàsics imprescindibles per poder sol·licitar la cobertura del menjador escolar de cara al curs 2013-2014. Aquest requisits són:

  • Estar matriculat a una escola d’Educació Infantil i Primària de Santa Coloma de Gramenet
  • Estar empadronat a Santa Coloma de Gramenet per un període mínim de 18 mesos
  • Disposar d’uns ingressos nets inferiors a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). L’IRSC està fixat en 7.967,73 €/any i s’estableix un factor de correcció en funció del nombre de persones de la unitat familiar. Exemples: Família de 2 adults i 2 menors: 16.732,23 €/any/Família monoparental: 1 adult i 2 infants: 12.787,37 €/any

On sol·licitar els ajuts a l’alimentació infantil

Per sol·licitar la cobertura del menjador escolar, els adults responsables dels infants poden adreçar-se, del 17 de juny al 5 de juliol, a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), ubicada a la rambla de Sant Sebastià, 98-100. Clicant aquest enllaç podeu consultar la documentació que cal presentar.

Si durant  el curs, hi ha canvis a les situacions econòmiques de les famílies, es podà demanar la revisió de les peticions acreditant la nova situació. 

Per garantir el bon funcionament del Programa, l’Ajuntament amb els centres escolars, faran una revisió mensual de l’assistència dels nens i nenes al menjador escolar. Es considera una manca d’ús o infrautilització als casos en que hi hagi faltes d’assistència igual o superior al 20%; en aquests casos es farà una proposta de suspensió.