L'Ajuntament posa en marxa el concurs APP Coloma

L’objectiu principal del concurs APP Coloma és fomentar la innovació en l’àmbit tecnològic i comunicatiu a la ciutat, així com promoure l’accés dels seus ciutadans als nous recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Aquest concurs està convocat i organitzat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i finançat pel mateix Ajuntament.

L’objectiu principal del concurs APP Coloma és fomentar la innovació en l’àmbit tecnològic i comunicatiu a la ciutat, així com promoure l’accés dels seus ciutadans als nous recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).   
Per aconseguir-ho, el concurs APP Coloma ofereix l’oportunitat de presentar un aplicatiu mòbil per a les dues principals plataformes (iOs i Android) que serveixi per promocionar Santa Coloma de Gramenet en l’àmbit de les TIC.
El jurat escollirà el millor aplicatiu mòbil entre els presentats al concurs, que serà recompensat amb un premi consistent en una dotació econòmica i l'adopció d'aquest aplicatiu com a oficial per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.


A qui s’adreça?   
Podrà participar qualsevol persona física major de setze anys amb residència fiscal a Santa Coloma de Gramenet. La participació es pot fer a títol individual o formant part d’un equip. En aquest cas, l’equip que no podrà ser de més de quatre integrants i, com a mínim, un d'ells haurà de tenir residència fiscal a Santa Coloma de Gramenet.
*Només es podrà presentar un aplicatiu per persona o grup.

Terminis de la convocatòria  
La convocatòria d’inscripcions s’obrirà el 29 de juliol de 2013 i finalitzarà el 31 d’octubre de 2013.  
El termini d’entrega dels diferents aplicatius s’obrirà l’1 de setembre de 2013 i finalitzarà el 8 de novembre de 2013.
   

Per poder realitzar la inscripció cal emplenar el formulari que es troba disponible al web municipal a l'apartat www.gramenet.cat/Appcoloma i registrar-ho a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (OIAC) de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
La presentació de la inscripció no suposa la participació al concurs. Una vegada realitzada la inscripció, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la confirmarà, un cop validat que les dades d'aquest compleixen les bases del concurs, mitjançant un correu electrònic a l’adreça que figuri al formulari.


*Per a qualsevol consulta o suggeriment poden posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a traves de la bústia appcoloma@gramenet.cat

 

<media 12821>BASES ÍNTEGRES DEL CONCURS</media>