L’Ajuntament no cedirà locals municipals per a l’1 d’octubre

A requeriment del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, l’alcaldessa els va enviar un escrit el passat 8 de setembre en el qual fa constar que l’Ajuntament no posarà a disposició de la Generalitat els locals municipals per celebrar el Referèndum d’Autodeterminació previst per al proper 1 d’octubre. Aquest és el contingut de la carta enviada i signada per l’alcaldessa Núria Parlon.

En resposta al seu escrit de 6 de setembre de 2017, notificat el dia 7 de setembre de 2017, a les 6.27 hores, en què es comunica, a l’empara de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació i dels Decrets  39/2017 i 140/2017, de convocatòria del referèndum i de normes complementàries, respectivament, que l’administració electoral del Govern de la Generalitat comptarà amb els locals que habitualment s’utilitzen al municipi com a centres de votació i que varen ser emprats a les eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2015; i es reclama, en el termini de 48 hores, la confirmació o la comunicació de les variacions de la disponibilitat dels locals indicats, em plau indicar el següent:

El Tribunal Constitucional, en diverses providències de 7 de setembre de 2017, publicades al BOE del dia 8, ha suspès la Llei 19/2017, així com els decrets 139 i 140 de 2017, conseqüentment, tant la comunicació com el requeriment que efectuen a l’escrit de referència resten sense fonament i objecte i, per tant, els locals esmentats no poden ser posats a disposició per a la finalitat pretesa.