L'Ajuntament mostra la seva preocupació per les conseqüències ecològiques de l'emergència a Montornès

L’Ajuntament de Santa Coloma posarà tots els esforços en la recuperació dels hàbitats i de les espècies afectades entorn del Besòs, en coordinació amb la resta d'administracions competents.

L’Ajuntament de Santa Coloma lamenta profundament la situació provocada per l’emergència a Montornès -l'incendi en una fàbrica a un polígon industrial-, que encara continua, i vol agrair especialment les tasques dels cossos de seguretat i d’extinció en la gestió de la crisi.

L’Ajuntament posarà tots els esforços en la recuperació dels hàbitats i de les espècies afectades al parc Fluvial del Besòs. Ho farà coordinadament amb les administracions de la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de la Conca i el Consorci Besòs Tordera. Finalment, es demanarà que es determinin les causes i els efectes sobre el Riu Besòs de l’emergència a Montornès i es depurin les responsabilitats. Per això, es demanen a la Generalitat les actuacions que siguin necessàries per restablir la normalitat i recuperar el medi afectat (aigua i espècies animals).