L'Ajuntament inverteix 1,6 milions en beques de menjador per a escolars

L'objectiu és cobrir les despeses de menjador als alumnes de famílies en risc d'exclusió social. En relació amb el curs anterior, el programa de beques de menjador escolar s'ha incrementat un 15,9%.

Un total de 2.107 escolars es beneficiaran durant el proper curs 2014-2015 de les beques de menjador que ha gestionat l'Ajuntament per garantir que els nens i nenes de la ciutat reben a les escoles una alimentació equilibrada. La inversió del programa «El menjador de l'escola a l'abast de tothom» ascendeix a 1.676.163 euros. Cada beca concedida és de 6,20 euros al dia. L'objectiu de l'Ajuntament és cobrir la despesa de menjador als nens que formen part de famílies en risc de pobresa.

Les xifres assenyalades es corresponen amb la convocatòria de sol·licituds de beques de menjador que va tenir lloc el passat mes d'abril. Com a resultat d'aquesta convocatòria, es van rebre a l'Ajuntament 3.137 sol · licituds. D'aquestes, 886 van ser denegades per diverses causes: 241 per no complir el criteri de correspondre a famílies de la ciutat amb un mínim d'empadronament de 18 mesos; 553 per superar el barem d'ingressos màxims; 35 per no figurar en el padró d'habitants i superar també el nivell d'ingressos, i 12 perquè eren sol · licituds per a alumnes de l'ESO i les beques estan destinades a l'alumnat d'educació infantil i primària.

En aquests moments, estan pendents de resolució 144 beques per falta de documentació i s'ha requerit a les famílies perquè l'aportin i poder realitzar la necessària valoració.

Fins ara, les beques aprovades per al proper curs són 2.107 (cobreixen el 100% del cost), encara que està pendent la gestió de la convocatòria de sol · licituds que es farà aquest mateix mes de setembre. De les ajudes que ja han estat gestionades, el Consell Comarcal ha atorgat 52 al cent per cent del cost i 1.406 al cinquanta per cent. L'Ajuntament ha completat el cinquanta per cent de les 1.406 beques esmentades fins a cobrir la totalitat de les mateixes i, a més, ha donat 649 beques al 100% .

Més que en el curs anterior


Cal assenyalar que s'ha produït un augment en el nombre de beques de menjador del 15,9% respecte al curs anterior. En el curs 2013-2014, l'Ajuntament va invertir en aquest concepte un total de 1.446.163 euros. La xifra d'inversió prevista per a aquest curs escolar (més de 1,6 milions d'euros) suposa un increment de 230.000 euros, que serà ampliat quan finalitzi el termini de la convocatòria d'aquest mes.

El dilluns 15 de setembre es publicaran les llistes dels alumnes becats per al menjador escolar de les peticions fetes al mes d'abril. Des d'aquesta data i fins al dia 30, les famílies podran presentar al·legacions.