L’Ajuntament i Aigües de Barcelona amplien la col·laboració per a la cobertura del reg dels horts urbans

L’empresa cobrirà les escomeses d’aigua i el consum en els horts. L’Ajuntament, a més de continuar amb l’ampliació del Programa d’horts urbans, assumirà el cànon de l’aigua, l’IVA i la resta de tributs aplicables.

Aquest dimecres 16 l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, en representació de l’Ajuntament colomenc, i Ignacio Escudero, Director General d’Aigües de Barcelona, han signat un conveni de col·laboració per materialitzar el subministrament d’aigua als horts urbans municipals. Núria Parlon ha estat acompanyada pel Tinent d'Alcalde d'Urbanisme i Habitatge, Jordi Mas, i pel regidor ponent de Medi Ambient, Álvaro Rodilla.

L’Ajuntament de Santa Coloma té en marxa, des del juliol de 2014, el Programa d’horts urbans, amb el que s’ha realitzat la recuperació paisatgística de tres solars de la ciutat que estaven en desús. En total són 50 parcel·les, 2.300m2 aproximadament destinats a l’agricultura urbana i social, adreçats al col·lectiu de jubilats, persones en situació d’atur i entitats de la ciutat que treballen per a persones vulnerables.

Amb aquest conveni signat avui, Aigües de Barcelona executarà i assumirà el cost de les escomeses externes de subministrament d’aigua als tres solars municipals dedicats a horts urbans. S’estima que aquests treballs estan valorats en 4.800 euros (+IVA). Alhora aquesta empresa, dedicada a la prestació de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, bonificarà la quota de servei i una part del consum de l’aigua; en concret assumirà 1.700 metres cúbics anuals, uns 2.318 Euros/anuals , que és el consum que es considera raonable en funció de les característiques dels tres solars.

Per la seva banda, l’Ajuntament, a més de continuar amb l’ampliació del Programa d’horts urbans a la ciutat, assumirà el cànon de l’aigua, l’IVA i la resta de tributs aplicables. I en el cas que s’afegeixin nous solars municipals per a l’agricultura urbana i social, es podrà signar un nou conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

L’alcaldessa ha destacat que aquest conveni suposa “un pas més en la relació de l’Ajuntament amb Aigües de Barcelona per a impulsar iniciatives socials  i d’ajut als colomencs més vulnerables”. A més d’aquest conveni signat avui,  l’Ajuntament de Santa Coloma i Aigües de Barcelona, des de l’1 de juny de 2012, tenen un fons en marxa per a cobrir el consum d’aigua de famílies que estan percebent la Renda Mínima d’Inserció (RMI). En total s’han tramitat uns 2.800 ajuts que han significat la cobertura de l’aigua a unes 500 famílies colomenques que no podien pagar el rebut de l’aigua. Són iniciatives “per lluitar contra la factura social i fomentar la cohesió social”, ha recordat l’alcaldessa.

Durant l’acte de signatura Núria Parlon ha anunciat que, a més dels tres solars actuals destinats a horts urbans -i que estan utilitzant jubilats, persones a l’atur i entitats socials- aquest programa  d’agricultura urbana i social s’ampliarà a d’altres espais idonis de la ciutat.

Horts urbans per aturats, jubilats i col·lectius vulnerables

Santa Coloma de Gramenet és una de les ciutats de Catalunya que destinen una part de l’espai públic a un projecte municipal que combina l’ampliació de la biodiversitat amb usos socials i comunitaris. El projecte el va endegar l’Ajuntament al juliol de 2014 amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Actualment a Santa Coloma hi ha tres solars destinats a horts urbans (2.286,25m2), gestionats per l’Ajuntament amb la ciutadania. Un d’ells s’ubica al passatge dels Pirineus amb carrer Circumval·lació (595 m2); un altre a passatge Pirineus amb carrer de Pirineus (400 m2) i el darrer al carrer d'Enric Granados (1.291,25m2).

El Programa d’horts urbans de Santa Coloma té dos usos:

  • Horts destinats a usos socials, els usuaris i usuàries dels quals son persones jubilades o en situació d’atur amb residència a la ciutat.
  • Horts destinats a usos comunitaris son gestionats per entitats i associacions colomenques que tinguin per objectiu utilitzar els horts amb finalitats terapèutiques, d’integració, de rehabilitació de persones vulnerables, de promoció de l’agricultura i el medi ambient, la innovació social, cultural i/o l’enfortiment del teixit social dels barris.

En aquest sentit, al novembre de 2014 es va realitzar un sorteig públic per a l’adjudicació de parcel·les a jubilats i persones a l’atur. En total es van adjudicar a unes 40 persones d’aquests col·lectius. Per altra banda, al febrer d’enguany es va realitzar el concurs públic per adjudicar parcel·les a entitats sense ànim de lucre que van presentar projectes per a ús socials i terapèutics dels horts urbans. Així, actualment la Fundació Germina i l’Asociación de Alcohólicos de Santa Rosa, estan realitzant els seus respectius projectes als horts al solar d’Enric Granados i al del carrer de Pirineus amb circumval·lació, respectivament.