L’Ajuntament gestionarà les escoles bressol municipals

Les 8 escoles de titularitat pública passaran a ser gestionades per una empresa municipal. El pressupost anual d’aquest servei és de 3,3 milions d’euros.

El ple ordinari del mes d’abril de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet d'aquest dilluns 26 aprovarà la municipalització de la gestió de les 8 Escoles Bressol Municipals del municipi. Aquests centres educatius, de titularitat pública, estaven gestionats fins ara per quatre empreses privades sotmeses a licitació del servei. El cost actual d’aquest servei és de 3.300.000 euros.

L’Ajuntament procedirà a la constitució d’una empresa municipal, que serà l’encarregada de gestionar l’etapa educativa pública de 0 a 3 anys. La plantilla de treballadores és actualment de 143 professionals de diferents àmbits, tot i que aquesta xifra pot variar degut a les reduccions i mitges jornades.

L’Ajuntament ja s’ha reunit amb les direccions de les empreses i els representants dels treballadors i treballadores per informar del procés.

Al curs 2020-2021 s’han ofertat 646 places a les escoles bressol públiques. L’Ajuntament ha concedit 144 beques a les famílies colomenques, el que representa el 87% de les sol·licitades. El canvi a la gestió no suposarà cap impacte econòmic a les famílies usuàries. Actualment, el consistori assumeix el 63% del cost, mentre que les famílies contribueixen amb el 37% restant.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon considera que “és una prioritat d’aquest govern municipal millorar la qualitat de totes les etapes educatives, però especialment la de 0 a 3 anys”.  Parlon apunta que la municipalització de la gestió “suposarà un salt de qualitat, optimitzant els recursos públics i millorant el control de la gestió”.  

Amb la gestió pública es pretén dotar  d’estabilitat laboral a les treballadores, el que significarà un valor afegit al servei de les EBM. A la vegada, servirà per homogeneïtzar la línia pedagògica i reduir les ràtios a les aules, reducció obligada actualment per la pandèmia i que serà permanent.

En aquesta nova etapa es podrà garantir la prestació del mateix servei a totes les escoles bressol amb una gestió unificada. D’altra banda els centres podran avançar en el treball en xarxa compartint propostes educatives i bones pràctiques. La gestió municipal directa facilitarà la integració de nenes i nenes amb necessitats educatives o socials especials.

El passat 13 d’abril va començar el procés de preinscripció per a les EBM pel curs 2021-2022. Com ja s’ha fet amb els centres educatius de primària i secundària obligatòria, el Servei municipal d’Educació ha organitzat les “portes obertes virtuals” oferint recursos audiovisuals a les famílies perquè puguin conèixer els centres.

Actualment hi ha 8 EBM, repartides per tots els districtes de Santa Coloma: l’Ànec, la Cigonya, els Pins, les Oliveres, l’Esquirol, la Maduixa, l’Oreneta i la Sargantana; a més de 5 escoles infantils privades.