L’Ajuntament explica el model “Renovem els barris” al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

S'imparteix un curs de formació per explicar els nous models de foment i gestió en la rehabilitació d’edificis, organitzat i dirigit pels responsables del Pla Renovem els barris.

Des del 30 de març fins el 1 de juny, s’està impartint al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya un curs de formació per explicar els nous models de foment i gestió en la rehabilitació d’edificis. Aquest curs està organitzat i dirigit pels responsables del “Pla Renovem els barris” de l’Ajuntament de Santa Coloma en col·laboració amb l’Escola Sert, que es dedica a la formació de tècnics professionals.

El curs s’anomena “Rehabilitació urbana. Noves fórmules d’èxit”. S’organitza en sessions de 4 hores. El principal objectiu del curs és capacitar els arquitectes per desenvolupar Àrees de Conservació i Rehabilitació seguint el model de l’ACR Pirineus. També es donen a conèixer altres experiències en rehabilitació d’edificis amb comunitats de veïns.

En les ponències del curs està participant el personal municipal que ha intervingut en el desenvolupament de l’ACR Pirineus, principalment tècnics d’urbanisme, mediació i convivència, serveis econòmics, contractació i l’oficina local d’habitatge, amb l’objecte de donar totes les eines necessàries als tècnics per gestionar les comunitats de veïns i conèixer el món de l’administració local, que els permetin tirar endavant altres experiències de rehabilitació d’edificis d’habitatges amb comunitats de veïns.

En la sessió del 11 de maig hi van participar alguns veïns de Pirineus que van explicar la seva experiència en primera persona, així com els problemes inicials i les expectatives de millora del barri que s’estan creant amb aquest pla.

Els 20 alumnes que estan inscrits al curs faran un exercici pràctic que consistirà en l’estudi d’altres edificis a l’entorn del carrer Pirineus, que servirà a l’Ajuntament com a informació inicial per poder endegar altres àrees de conservació i rehabilitació.