L’Ajuntament exigeix a la Generalitat el funcionament immediat dels mòduls provisionals del nou Institut Santa Coloma

Avui comença un nou curs escolar i es posaran en marxa els més de trenta centres educatius de què disposa la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Entre aquests, iniciarà les classes l’Institut Santa Coloma, que fins a la construcció definitiva de l’edifici, ja prevista al barri del Raval, se situarà en mòduls provisionals instal·lats en un espai ubicat a la cruïlla entre els carrers d’Anselm de Riu i Víctor Hugo. En referència a aquest inici, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, responsable únic i directe de la instal·lació i adequació d’aquests mòduls, ha comunicat a l’Ajuntament que, degut a que no han finalitzat les obres, els primers dies de classes es faran de forma provisional a l’edifici de l’Escola Oficial d’Idiomes, que està situada a escassos cent metres dels mòduls. El centre educatiu ha fet la comunicació oportuna a les famílies i ha mantingut una reunió amb elles per poder aclarir detalls sobre l’inici del curs. A aquesta reunió ha assistit l’Ajuntament per poder explicar també a les famílies com s’han desenvolupat les feines que han estat a càrrec dels serveis municipals.  

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha denunciat la seva total disconformitat amb aquesta situació, ja que ha complert amb els compromisos que va a assumir amb el Departament d’Educació i amb la comunitat educativa. Aquests compromisos van ser la posada a disposició i adequació del solar per a la col·locació dels mòduls, que s’ha fet durant els mesos de maig i juny, i la preparació de les escomeses per a que els mòduls tinguin llum i aigua. A més, l’Ajuntament es va comprometre amb la comunitat educativa a millorar l’entorn de l’Institut i ho ha fet, de manera que s’ha urbanitzat l’espai amb noves voreres i, un cop s’acabi  l’entrada i la sortida de camions al solar, es procedirà també a millorar l’accés adaptat i a la pavimentació dels voltants. 

Durant tot el curs passat, l’Ajuntament ha exigit a la Generalitat de Catalunya avançar els treballs de col·locació dels mòduls per evitar situacions com aquesta. Continuarà la supervisió de les feines que resten i de la posada en marxa definitiva dels mòduls per tal que l’entrada de l’alumnat es faci el més ràpid possibles i en les condicions que s’han acordat a les diferents reunions que s’han produït amb els Serveis Territorials corresponents del Departament d’Educació. 

La creació del nou Institut Santa Coloma ha estat una reivindicació de l’Ajuntament per garantir la suficient oferta de places escolars per a tot l’alumnat de 1er d’ESO i dels futurs alumnes de secundària que es preveu que tindrà la ciutat de Santa Coloma de Gramenet durant els propers anys. Amb aquest centre, per al nou curs escolar, aquesta ciutat té 9 instituts públics d’educació secundària i 1 escola-institut.