Tornada a l'escola

15.465 alumnes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria tornen aquest dijous a les classes

L’Ajuntament destina 958.270 € a material educatiu per alleugerir la despesa econòmica de les famílies.

Avui dijous, 12 de setembre, comença oficialment el curs escolar 2019-2020. Enguany, a Santa Coloma de Gramenet hi haurà un total de 15.465 alumnes distribuïts de la següent manera: educació infantil (P3, P4 i P5), 3.202 nens i nenes; educació primària (de 1r a 6è), 7.243 escolars, i ESO, 5020 alumnes. Així mateix, molts alumnes també iniciaran l'educació postobligatòria secundària i superior.  

Escoles bressol municipals 

Més de 650 infants, de 4 mesos a 3 anys, ompliran la setmana vinent les aules de les 8 escoles bressol municipals, tot i que els propers dies ja començaran els períodes de familiarització. L’Ajuntament fa una inversió anual en aquest àmbit de 2 milions d’euros. Durant el curs, es continuarà desenvolupant l’aula multisensorial, ubicada a l’Escola Bressol Les Oliveres, per treballar l’estimulació precoç de l’alumnat local de 0-3 anys. Aquesta aula és una aposta per abordar l’educació inclusiva des de les edats més primerenques. 

Llibres de text i ordinadors 

L’Ajuntament, per als centres públics i concertats d’educació infantil i primària de la ciutat, destina 778.270 € al sosteniment dels programes de reutilització de llibres de text i perquè les escoles puguin adquirir els materials dels programes d’innovació educativa. La continuïtat d'aquest programa és important per tal que les famílies no hagin d'assumir les despeses d'inici de curs que suposa la compra de llibres de text per als seus fills i filles. 

Tots els centres educatius de secundària, públics i concertats tenen també ordinadors per a l'alumnat de 1r d'ESO. 

Aquest programa municipal, amb un cost de 180.000 €, té dues modalitats i els instituts escullen quina en volen. En els centres que opten per la modalitat 1x1, l’ordinador és de l’alumne per a tota l’ESO, ja que l’Ajuntament assumeix el 50% del cost de l’aparell i la família, l’altre 50%. En canvi, als instituts amb modalitat 2x1, l’alumne disposa d’un ordinador compartit i és de propietat del centre educatiu.

Activitats educatives 

El Programa d’activitats educatives complementàries al currículum (PAECC), que impulsa l’Ajuntament, s’adreça a tot el professorat dels centres educatius i té la finalitat de complementar els ensenyaments impartits a l’aula amb activitats realitzades en horari lectiu. El PAECC ofereix gairebé 280 activitats per a totes les etapes educatives. L’Ajuntament aporta recursos econòmics i tècnics perquè no en suposi una despesa per a les famílies; el 80% de l’oferta és gratuïta o amb un cost reduït. A més, aquest curs s'amplien els recursos de suport per facilitar l'accés de l'alumnat amb més dificultats econòmiques. Enguany, també s'ha millorat la inscripció i la comunicació amb el professorat, i això també ha permès avançar el període d’inscripció (fins al 20 de setembre).

Pla Educatiu d’Entorn 

La col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat per portar a terme el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) a la ciutat continuarà aquest curs. La seva dotació econòmica és de 23.400 €. El PEE és un instrument que ofereix una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, tant dins com fora de l’entorn escolar, i dona suport a la comunitat educativa, creant xarxa amb tots els agents implicats

Calidoscopi i Fils

El projecte Calidoscopi, un programa local contra l'abandonament escolar prematur i a favor de l'equitat, ofereix a l’alumnat de 3r i 4t de l’ESO una proposta de treball de caràcter pràctic i aplicat per tal d'afavorir-ne tant la continuïtat dels estudis i l'obtenció de l'ESO com la tria professional. Aquest projecte està destinat a 40 alumnes d’instituts públics.

Aquest curs serà el segon del programa «Fils. Espai de famílies», que pretén facilitar i promoure la implicació i compromís de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

L’Ajuntament programarà un seguit de xerrades i tallers amb ponents de prestigi reconeguts i entitats vinculades amb l’educació. «Fils» vol ser, a més, una línia de col·laboració oberta amb les associacions de famílies dels centres educatius de la ciutat.

L’Ajuntament reclama permanentment a la Generalitat la creació dels recursos educatius necessaris per a la ciutat. El Departament està instal·lant al costat de l’IES Puig Castellar els mòduls provisionals que aquest curs ja acolliran els i les alumnes de l’Institut Santa Coloma. A més, aquest curs es posa en marxa l’Institut Escola Pallaresa, per a nens i nenes de 3 a 16 anys. D'altra banda, s'obre un itinerari formatiu específic de formació d’Auxiliar en Cura d’Animals i Espais verds, a l’Institut Ramon Berenguer IV, per a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada. Amb l’ampliació d’oferta de places, Santa Coloma tindrà 9 instituts públics i 1 institut-escola.