L’Ajuntament dissoldrà l’empresa municipal Grametres

El govern municipal de la ciutat proposarà properament la dissolució de l’empresa municipal Grametres SA, als òrgans municipals competents, per a la seva aprovació formal.

La raó que motiva l’equip de govern a emprendre aquesta mesura és la reestructuració de les activitats municipals que, en el cas de Grametres dedicada a tasques de comunicació, seran assumides directament per l’Ajuntament de Santa Coloma. En aquest sentit, la relació laboral amb els treballadors adscrits a Grametres serà també assumida pel consistori.