L'Ajuntament demana aclaracions pel tancament provisional de l'oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social

L'Ajuntament s'ha reunit amb els responsables provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social davant el fet que fa tan sols uns dies l'oficina situada al carrer Major de la ciutat havia tancat sense cap coneixement del consistori ni comunicació per part des seus responsables fins el proper més de setembre.

Durant la reunió que representants municipals han mantingut el dijous 9 amb la directora Provincial de Barcelona i amb el Secretari Provincial de l'ens, aquests han manifestat en primer lloc que l'oficina de Santa Coloma no és una delegació en si mateixa, sinó una oficina dependent de la delegació de la veïna ciutat de Badalona. Respecte de les circumstàncies que han provocat el tancament de l'oficina, sempre segons els aclariments manifestades pels representants estatals, la clausura temporal obeeix al fet que no pot ser atesa pel nombre de treballadors establert per al seu normal funcionament. En total són tres els treballadors assignats a aquestes funcions dels quals un es troba actualment de baixa mèdica a causa d'una intervenció, a més de coincidir en el temps amb els períodes de torns de vacances dels empleats de la Tresoreria.

Els directius provincials, així mateix, han ofert el compromís verbal als representants municipals de la reobertura de l'oficina colomenca quan s'hagi solucionada la manca de personal, la qual cosa sembla que es produiria el proper més de setembre. Per la seva banda, l'Ajuntament els ha reiterat l'especial interès que manté pel normal funcionament de l'oficina i preocupació per la possibilitat d'una deslocalització de la mateixa, assumpte que ha traslladat als representants provincials amb els quals s'ha reunit.

Des del consistori es continuarà amb el seguiment d'aquest assumpte, per tal de mantenir el millor servei per als colomencs i les colomenques.