L’Ajuntament de Santa Coloma prohibeix la venda i consum de begudes alcohòliques a la via pública

La modificació de l’Ordenança de Via Pública entrarà a en vigor a partir de l’1 agost d’enguany.

El Ple del l’Ajuntament de Santa Coloma ha aprovat, de forma inicial, la modificació de l’Ordenança de Via Pública on s’estableix la prohibició de beure y vendre begudes alcohòliques a la via pública en dos supòsits. Aquests són:

  1. Quan es puguin causar molèsties a les persones que utilitzen l’espai públic i als veïns.
  2. Quan es pugui alterar greument la convivència ciutadana i especialment quan concorrin les circumstàncies següents: quan el consum es pugui fer de forma massiva per grups de ciutadans o en convidi l’aglomeració en parcs, places i altres llocs públics; quan es pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat; quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant per a la resta de ciutadans de la via pública; quan els llocs on es consumeixi hi accedeixin menors d’edat.

Així, segons la modificació de l’Ordenança, només estarà permès el consum de begudes alcohòliques quan aquest es produeixi en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella finalitat, com terrasses i vetlladors, així com quan en casos puntuals el consum a la via pública compti amb l’oportuna autorització municipal.

L’Ajuntament sancionarà, de manera especial, la venda de begudes alcohòliques quan aquesta es produeixi sense l’autorització municipal específica. Per tant, es prohibeix la compra o adquisició en l’espai públic de begudes alcohòliques procedents de la venda ambulant no autoritzada.

Amb aquesta modificació, l’Ajuntament vol fer un exercici de responsabilitat envers la preservació de la salut dels seus ciutadans, especialment de joves i adults, i en benefici de la convivència i el civisme necessaris. La modificació entrarà en vigor a partir de l’1 d’agost de 2009.
 
Sancions de 90 a 120 euros
Aquesta reforma de l’Ordenança recull també les oportunes sancions als infractors. Aquestes aniran des d’un amonestament per part de la Policia Local, fins a sancions que aniran dels 90 als 120 euros. Per altra banda, la venda ambulant estarà penalitzada amb 500 euros.