L’Ajuntament de Santa Coloma dissoldrà l’empresa Grametres

Santa Coloma de Gramenet, a 13 de gener de 2010. El govern municipal de la ciutat proposarà properament la dissolució de l’empresa municipal Grametres SA, als òrgans municipals competents, per a la seva aprovació formal.

La raó que motiva l’equip de govern a emprendre aquesta mesura és la reestructuració de les activitats municipals que, en el cas de Grametres, seran assumides directament per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. En aquest sentit, la relació laboral amb els treballadors adscrits a Grametres serà també assumida pel consistori.

Comunicació Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
93 462 40 00 / comunicacio@gramenet.cat