L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet retira de l’ordre del dia del ple municipal l’aprovació inicial del pressupost

La decisió del govern municipal té com a objectiu estudiar l’informe elaborat per la interventora.

Santa Coloma de Gramenet, a 31 de gener de 2010.  L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha ordenat la retirada del punt de l’ordre del dia del Ple Municipal que se celebrarà demà dilluns 1 de febrer, referent a l’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2010 després de rebre divendres un informe de la interventora expressant reserves i demanant unes clarificacions al respecte.

En aquest sentit , i malgrat que es tracta de l’aprovació inicial i no la definitiva, l’alcaldessa seguint el principi de precaució i de màxima transparència en la gestió municipal ha decidit la retirada d’aquest punt fins que quedin aclarits tots els dubtes de l’informe de la intervenció.

El govern municipal mostra la sorpresa per l’informe d’última hora de la interventora, donat que els pressupostos s’han elaborat seguin els mateixos criteris que la interventora havia utilitzat en exercicis anteriors. Malgrat això, l’alcaldessa manifesta que “no volem que els pressupostos del 2010 siguin aprovats amb les ombres que signifiquen les recomanacions de la interventora per el millor compliment de les normes comptables. Per aquest motiu, analitzarem totes les instruccions que formen part d’aquest document i donarem les respostes pertinents. Des del govern estem convençuts que el pressupost que presentem és el que necessita  la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. Uns pressupostos que prioritzen els serveis de proximitat, l’atenció i els serveis a les persones."