L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet no ha fet cap contracte amb l’empresa Efial

Comunicat de l'Ajuntament.

Davant la repercussió que ha tingut en les xarxes socials la presentació al Registre de l’Ajuntament d’una pregunta del grup municipal de Ciutadans, en relació a si aquesta institució ha mantingut algun contracte amb l’empresa Efial Consultoria, SL, actualment en procés d’investigació en diferents localitats catalanes per presumpta vinculació a una trama de corrupció, aquest Ajuntament es veu en la necessitat d’aclarir el següent:

A l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, un cop consultats els registres comptables des de l’any 2007 (que és l’any de la fundació de Efial Consultoria. SL), inclòs, s’ha comprovat que NO figura cap pagament ni, per tant, s’ha realitzat cap contractació, amb l’empresa Efial Consultoria SL, amb NIF B64610298, segons ha certificat el Secretari General d’aquest Ajuntament.

És norma habitual de funcionament en aquesta institució que les preguntes o consultes realitzades pels grups polítics municipals sobre qualsevol aspecte de la gestió de l’Ajuntament siguin contestades formalment pels serveis tècnics corresponents.

Aquest comunicat té la finalitat d’informar sobre el certificat emès per  la Secretaria General de l’Ajuntament envers una notícia difosa per les xarxes socials que perjudica la imatge de bon govern i transparència d’aquest Ajuntament.