L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet entre els més transparents d’Espanya

Segons Transparency International España, Santa Coloma ocupa el lloc 19 en el llistat dels 110 ajuntaments de ciutats més grans d’Espanya. Si atenem només als 16 municipis catalans auditats, la nostra ciutat apareix al quart lloc.

El passat 23 de gener l’ONG Transparency International (TI) España va presentar l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA). Santa Coloma apareix al lloc 19 del llistat dels 110 ajuntaments de les ciutats més grans d’Espanya. Si atenem només als 16 municipis catalans auditats, la nostra ciutat ocupa el quart lloc.

Des de 2008 la secció espanyola de TI realitza l’ITA als municipis de més de 50.000 habitants. L’any 2011 no es va realitzar l’estudi per coincidir amb any electoral. Aquesta organització puntua de 0 a 100 un conjunt de 80 indicadors que es divideixen en sis àrees de transparència. La puntuació global de Santa Coloma aquest 2012 és de 95 punts, situant-se per sobre de localitats com Pamplona, Sant Boi de Llobregat, Terrassa, Móstoles o Barcelona. Només 8 municipis, entre els que se situa Sant Cugat del Vallès,  obtenen 100 punts. Santa Coloma ha assolit la qualificació de “Excel•lent” (més de 90 punts).

Evolució
Santa Coloma se sotmet a l’auditoria de transparència des del seu inici al 2008. L’evolució ha estat molt positiva. Es va començar amb 58,8 punts a l’any 2008, per anar pujant a 78,8 al 2009 i a 85 el 2010. L’any 2011 no es va fer l’estudi per coincidir amb les eleccions municipals. L’any 2012 s’ha arribat a 95 punts, situant-se molt per sobre de la mitja espanyola que està en 70,9 punts. L’agència destaca a les seves conclusions que alguns consistoris han creat una plana específica per mostrar les dades de transparència, facilitant així l’accés a la informació per part dels ciutadans i ciutadanes. Aquest, precisament, ha estat el cas de Santa Coloma, amb un Portal de Transparència impulsat des de l’Àrea de Participació, Qualitat Democràtica, Drets Civils i Ciutadania i coordinat des de l’Àrea de comunicació d’Alcaldia.


Màximes puntuacions
Santa Coloma obté la màxima puntuació en 4 dels sis apartats analitzats.  Així s’arriben als 100 punts als apartats Relacions amb els ciutadans i la societat, Transparència econòmic-financera, Transparència a la contractació de serveis i Transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques. A la secció de Informació sobre la corporació municipal s’obtenen 94,1 punts (la mitja és 72,2), mentre que a l’apartat Indicadors de la nova Llei de Transparència la puntuació és de 80 (57,4 de mitja). És aquest darrer apartat la novetat de l’estudi 2012. TI a preguntat per una sèrie d’indicadors que segurament seran obligatoris a partir de l’aprovació de la Llei de Transparència, actualment en tràmit parlamentari. La novetat d’aquestes exigència ha donat com a resultat la puntuació més baixa a tots els municipis analitzats.