L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet aprova inicialment el pressupost del 2010

El govern municipal colomenc prioritza la despesa destinada a actuacions de protecció i promoció social (servei d’atenció domiciliària, transport adaptat, informació i orientació a la dona, solidaritat i cooperació internacional, entre d'altres).

Santa Coloma de Gramenet, a 29 de març de 2010. L’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha aprovat inicialment aquest vespre el pressupost de l’any 2010.  Els comptes municipals pel pressent exercici estan marcats per un augment de la despesa en l’atenció a les famílies colomenques i per un nivell d’endeutament allunyat del màxim que permet la llei. La xifra total del pressupost consolidat per a aquest any, que hi inclou Ajuntament, instituts, patronats i empreses municipals, és de 172 milions d’euros.

L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, ha definit el pressupost com “la previsió ajustada i correcta per atendre les necessitats dels colomencs i colomenques, sense oblidar el context de crisi general”.  El pressupost ha estat aprovat amb els vots afirmatius del grup municipal socialista, l'abstenció ICV-EUiA i amb el vot contrari de CiU i PP.

Els comptes generals municipals estan marcats pel descens dels ingressos que fa l’estat. Aquest fet ha comportat la reducció o congelació de les partides destinades a les retribucions dels càrrecs electes i eventuals i a la millora de la recaptació de diferents tributs. La pressió fiscal, però, es redueix en l’1,4%.

D’altra banda, el deute municipal se situarà en el 74%, quan el màxim permès per llei és del 110% (125% excepcionalment aquest any). El consistori està elaborant un pla econòmic-financer per justificar l’endeutament assolit. El nivell de deute de Santa Coloma és un dels més baixos de les ciutats de més de 75.000 habitants.

El govern municipal colomenc prioritza la despesa destinada a actuacions de protecció i promoció social (servei d’atenció domiciliària, transport adaptat, informació i orientació a la dona, solidaritat i cooperació internacional, etc.), que augmentarà més del 25% respecte al pressupost del 2009. Cal destacar que es manté el milió d’euros per a ajuts a les famílies que tenen més problemes per fer front a la crisi econòmica i l’atur.

D’una banda, s’augmenta un 20% el pressupost destinat al Servei d’Atenció Domiciliària (SAT). De l’altra, s’incrementa un 92% la despesa per habitant per a la construcció de noves llars d’infants i per a la reforma de diferents centres escolars de primària i secundària (part d’aquesta inversió procedeix del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local). També augmenta la despesa per habitant en dos conceptes: un 6,33 %  en manteniment i neteja de la via pública i un 112,96%  en manteniment d’edificis. També es destinarà més d’1 milió d’euros a rehabilitació d’edificis i a instal·lació d’ascensors.

Un altre aspecte destacat és l’increment d’un 25,6 % en la despesa per habitant destinada a benestar social, entre altres àmbits, per contribuir a la millora de la qualitat de vida de la població.

L’alcaldessa, Núria Parlon, ha subratllat el “gran esforç per presentar uns comptes que garanteixin la cohesió social i la prestació de serveis a les famílies”.  Referint-se a les crítiques dels grups de l’oposició, l’alcaldessa ha afirmat que “s’ha de fer més pedagogia, però de demagògia, la justa quan es parla del deute o dels sous i no s’expliquen les xifres

L’aprovació en el ple ordinari ha estat inicial. Ara s’obre un període d’un mes d’exposició pública per presentar al·legacions, que es resoldran abans de l’aprovació definitiva.  El proper 8 d’abril (19.00) es farà una sessió informativa dedicada a aquest tema a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Comunicació Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
93 462 40 00 / 618 045 488

comunicacio@gramenet.cat