L'Ajuntament davant el nou Impost de Béns Immobles

Els serveis tècnics de l'Ajuntament estan a l'espera que el Ministeri d'Hisenda realitzi els aclariments necessaris pel que fa a la norma recentment aprovada pel Govern de l'Estat sobre les mesures urgents a aplicar en relació al cobrament que han de fer els ajuntaments de l'Impost de Béns Immobles (IBI).

Recentment, el 30 de desembre últim, el Govern va aprovar el Reial decret 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera. Com a resultat d'aquest decret, s'obliga a tots els ajuntaments amb valoració cadastral aprovada abans de l'any 2002 a augmentar els tipus de l'IBI un 10 %.

D'altra banda, el Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma va acordar, en la seva sessió plenària celebrada el 22 de desembre del 2011, actualitzar l'IBI de la ciutat per aquest any exclusivament aplicant l'increment del 3,1 per cent que marca IPC. L'aplicació del decret governamental obliga a l'Ajuntament a sumar un 10 per cent a aquesta última quantitat, la qual cosa suposa que l'IBI haurà de pujar un 13,1 % pel que fa a l'any anterior.

En el cas que finalment resulti obligatori aplicar l'augment aprovat per l'Estat, l'Ajuntament desitja donar a conèixer a la ciutadania que farà els canvis pressupostaris necessaris perquè el que suposi d'increment monetari sigui destinat a les partides dels serveis socials i el foment de l'ocupació a Santa Coloma, amb l'objectiu de potenciar accions que van destinades als col·lectius més castigats a la nostra ciutat per la crisi econòmica actual.