L'Ajuntament actualitza el programa per al control de les activitats comercials

Es visitaran tots els establiments per comprovar si les seves llicències són les adequades i, a més actualitzar el cens de comerços a Santa Coloma

 

Amb l'arribada del mes de novembre, l'Ajuntament reforça el programa d'actuació destinat a la millora del control de les activitats comercials que es desenvolupen a la nostra ciutat. Aquest programa, que ara també contribuirà a l'actualització del cens de totes les activitats, es reforçarà mitjançant les visites que personal acreditat realitzarà, establiment per establiment, per informar i assessorar sobre aquest tema d'importància ciutadana a totes les persones que regenten activitats comercials a Santa Coloma.

A partir del proper  2 de novembre, i de manera simultània en cadascun dels sis districtes de la ciutat, es reforçarà el programa de visites a tots i cadascun dels locals on es desenvolupen activitats comercials.  Amb aquesta actuació, l'Ajuntament intensificarà la comprovació de les llicències d'activitat amb l'objectiu de conèixer si s'ajusten a l'actualitat i dur a terme, si cal, les actuacions que corresponguin.

Aquest programa de control de les activitats comercials prestarà, de nou, especial atenció a tots els aspectes que sent de competència municipal estiguin relacionats amb el compliment de la normativa legal, els drets dels consumidors i les consumidores, la seguretat alimentària i, entre altres temes, la retolació dels establiments.

Radiografia del comerç
L'Ajuntament aprofitarà aquesta actuació de control per actualitzar la radiografia comercial de la ciutat i, a partir d'ella, millorar la concentració comercial i poder aplicar a curt termini polítiques que afavoreixin, fomentin i estimulin la instal·lació de noves activitats vinculades a atendre la demanda ciutadana.

L'actualització  del programa, que es duu a terme després de l'aprovació del Pla d'Usos de les Activitats Comercials de Santa Coloma,  representa un complement d'aquest que permetrà també promoure la creació de noves activitats comercials en aquells espais de la ciutat que, sobre la base de les dades de l'estudi, es considerin idonis per la seva població resident o de pas, per les seves característiques urbanístiques o de serveis de la zona i per la relació entre l'oferta i la demanda comercial de la zona.  

En aquest sentit, una mesura que ja està prevista consisteix en la promoció de l'ús adequat de locals actualment buits, impulsant-ne l'obertura de determinades activitats amb les quals s'aconsegueixi millorar i equilibrar l'oferta comercial del municipi, amb la finalitat de generar espais de concentració i d'atracció comercial.