La transformació del carrer de la Circumval·lació entra en la segona fase

La transformació del carrer de la Circumval·lació és una de les actuacions centrals del Projecte d’intervenció integral de la serra d’en Mena. Al llarg de 2010 se’n farà la segona fase.

Les obres de la 2a fase comencen l’11 de gener i s’allargaran durant tot el 2010. L’àmbit del projecte abasta l’espai viari que hi ha entre els carrers d’Olot i Júpiter fins a la confluència amb el carrer de Sant Pasqual. És una superfície de 5.974 m2, a la qual s’han  d’afegir 340m2 corresponent a l’adaptació de rasants i paviments i la connexió del clavegueram.

L’objectiu és la renovació i la millora ambiental i paisatgística d’aquest espai públic. La 2a fase incorpora les propostes consensuades amb els veïns i les entitats: calçada de dos carrils de 3 metres amb dos sentits circulatoris; eixamplament màxim de les voreres i en cap punt d’amplada inferior a 2 metres; supressió de la funció carrer-garatge sense limitacions; previsió d’unes franges de servei per a les necessitats quotidianes de veïns i activitats comercials, i ordenació equilibrada de l’espai.

Una vegada estigui enllestida aquesta fase, el carrer esdevindrà la principal via de vertebració dels barris de la serra d’en Mena (Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de Llefià, la Salut i la Pau, a Badalona, i Raval, Santa Rosa, Safaretjos i Fondo, a Santa Coloma), que compten amb una població de més de 90.000 habitants.