La recollida de mobles i trastos vells no s'interromp al període estiuenc

El telèfon municipal per fer la reserva del dia i l'hora de la retirada de les coses de les que volem desprendre'ns és el 93 385 73 12.

El sistema funciona mitjançant una trucada prèvia, i els mobles s'han de dipositar a la zona comunitària del vestíbul de l'edifici. Aquest servei garanteix la recollida en un temps màxim de 48 hores a partir del moment en què es fa la trucada. Té un reforç en cas de necessitat de manera que el veí sempre pugui confiar en aquest marge de 48 hores. De dilluns a divendres, qualsevol persona que ho necessiti pot trucar, de 8.00 a 18.00 h, al telèfon esmentat.

La recollida indiscriminada a la via pública es planteja com a forma de pal·liar l'incivisme que representen els mobles abandonats al carrer. Aquest servei comptarà amb un reforç en el torn del diumenge al matí.
Els mateixos operaris de la recollida en domicilis s'encarreguen dels trastos voluminosos que han estat deixats irregularment en l'espai públic. Aquesta opció no té caràcter preferent respecte a la recollida habitual o la recollida domiciliària.

A més, per esmorteir l'incivisme, els dissabtes i els diumenges també hi ha un equip d'actuació pal·liativa a la via pública. Tal com es reflecteix en les ordenances municipals, les conductes d'abandonament de mobles al carrer es sancionaran amb 175 €.