La Policia Local manté activat el Pla de Seguretat d'estiu

La Policia Local ha posat en marxa un pla específic amb l'objectiu de mantenir els nivells de seguretat i civisme a la ciutat durant els mesos d'estiu.

En el disseny d'aquest operatiu s'ha tingut en compte la realitat dels districtes per adaptar les actuacions a les demandes del veïnat. Es fa una especial incidència en actituds que poden comportar molèsties. La vigilància es porta a terme amb un patrullatge
tant en cotxe, com en moto i a peu per estar sobre avís i prevenir aquestes situacions:

  • La presència de grups a la via pública que realitzen actes incívics i generansensación d'inseguretat.
  • Les infraccions relatives a les ordenanzasmunicipales, molt especialment: 1) l'incompliment de les obligacions dels propietaris d'animals de companyia, bàsicament qüestions relatives a deixar els gossos solts i no recollir els excrements. 2) el consum d'alcohol i la realització de necessitats fisiològiques a la via pública.
  • La realització d'actes vandàlics i desperfectes en el mobiliari urbà.
  • El consum d'estupefaents a la via pública.
  • Les infraccions de trànsit, com ara l'estacionament indegut i el transport de mercaderia sense condicions de seguretat.
  • La venda ambulant il·legal i els furts.
  • L'ocupació indeguda de terrasses de bar.
  • Les anomalies en la via pública i presència d'elements abandonats (carros metàl·lics, cotxets de nadó, mobles, etc.).

A més, aquest any tots els dies, a partir de les 18.00 h, els agents que duen a terme les seves tasques a l'oficina de Policia Local de l'avinguda de Santa Rosa realitzaran patrullatges a peu pels districtes 5 i 6 (Raval-Santa Rosa i Fondo).

Prevenció
A part de la vigilància a la via pública, també es posa una especial atenció en la prevenció de les ocupacions il·legals d'habitatges; s'actua en els casos per molèsties causades per soroll; es porta a terme el servei d'atenció ciutadana a l'oficina mòbil; es realitzen operatius policials amb el cos de Mossos d'Esquadra, el Cos Nacional de Policia i la Inspecció de Treball, i es mantenen contactes
amb els referents veïnals i comercials per conèixer les seves percepcions i necessitats.

En cas d'urgència, es pot contactar amb la Policia Local a través del telèfon 092. Si la trucada es realizadesde un mòbil, és recomanable fer-ho al 93 466 51 42.