La nova Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré acull aquesta tarda la presentació del Pla d’Igualtat de Gènere de Santa Coloma

L’alcaldessa de Santa Coloma Núria Parlon presidirà la presentació del Pla 2009-2012, que defineix les estratègies que s’han de seguir a la ciutat els propers anys en matèria d’igualtat.

Santa Coloma de Gramenet, a 17 de maig de 2010. Avui 17 de maig (18.30) la nova Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré acull la presentació del Pla d’Igualtat de Gènere 2009-2012, en el decurs d’un plenari extraordinari del Consell de les Dones que serà obert a la ciutadania. Aquesta trobada serà presidirà per l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon.

El Pla defineix estratègies i accions que s’han de desenvolupar a la ciutat perquè la igualtat d’oportunitats entre dones i homes no sigui únicament formal, sinó que pugui arribar a ser real i efectiva. Tot i que s’han fet avenços, encara queden estructures, actituds i comportaments discriminatoris que es manifesten cada dia en els àmbits personal, familiar, associatiu, professional i participatiu.

Set aspectes destacats  i objectius del Pla d’Igualtat de Santa Coloma

Les línies estratègiques del Pla són set: impulsar les polítiques de gènere; lluitar contra la violència masclista; fomentar la participació sociopolítica de les dones; promoure canvis en el repartiment de treballs i usos del temps; fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones; incloure la perspectiva de gènere en el disseny de ciutats i territoris, i promoure la salut de les dones.

Els objectius generals del Pla es poden resumir en cinc apartats: assolir el compromís polític i institucional per avançar en matèria de polítiques de gènere; afavorir la interacció entre les àrees i els organismes autònoms de l’Ajuntament cap a models de treball transversal i amb perspectiva de gènere; potenciar la formació del personal de l’Ajuntament; aportar coneixement sobre la realitat del municipi per tal d’identificar els processos socials que generen o sustenten les desigualtats entre dones i homes, i potenciar el treball conjunt entre l’Ajuntament i la ciutadania, a més de promoure la participació de les dones del municipi.

El Pla suposa la continuïtat en el desenvolupament de polítiques d’igualtat al municipi, i la seva implementació ha de garantir que la diferència de sexe no suposi cap desigualtat, sinó diversitat i enriquiment, i que ciutadanes i ciutadans gaudeixin dels mateixos drets, recursos, oportunitats i llibertats.

Així mateix, el Pla permetrà aprofundir en el treball transversal al si de l’Ajuntament, per tal de garantir que totes les polítiques municipals incorporin la perspectiva de gènere. Implica, per tant, l’assumpció de responsabilitats per part de les diferents àrees i regidories de l’Ajuntament en aquest sentit i durant un període de temps concret, en aquest cas el comprès entre els anys 2009 i 2012.

Comunicació Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
93 462 40 00 / 618 045 488

comunicacio@gramenet.cat