La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) posa en marxa les vistes arbitrals a Santa Coloma de Gramenet

S’han resolt aquest matí sis reclamacions de consumidors de la comarca amb empreses de telefonia. Santa Coloma és el primer municipi català que celebra vistes arbitrals de consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) ha començat a celebrar avui dia 18 de febrer de 2010, a la seu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, les primeres vistes arbitrals en matèria de consum. En aquesta primera sessió s’han dut a terme 6 vistes del sector de la telefonia, el que més reclamacions comptabilitza però també el que més resol, ja que la majoria dels grans operadors estan adherits a l’arbitratge de consum. Concretament, es farà un arbitratge amb Telefonica de España; un altre de France Telecom i quatre de Telefonica Móviles, fruit de les reclamacions de sis consumidors de la ciutat.

La celebració de vistes arbitrals de consum de la JACC a Santa Coloma és fruit del conveni de col·laboració en matèria de consum signat el passat mes d’octubre entre l’Ajuntament i l’ACC, que inclou la tramitació de les reclamacions a través de la mediació i l’arbitratge de consum. L’Ajuntament de Santa Coloma ha estat el primer municipi en signar un conveni de col·laboració d’aquestes característiques, el que permet que els ciutadans de Santa Coloma no s’hagin de desplaçar fora del municipi per assistir a la celebració de les vistes.

L’any 2009 a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  es van rebre un total de 961 reclamacions i es van realitzar 1.040 assessoraments en temes jurídics. D’altra banda, pel que fa a les reclamacions tramitades per la Junta Arbitra de Consum de Catalunya l’any passat procedents de l’esmentada població, destaquen les del sector de telefonia,  que suposa un 35 % del total,  els proveïdors d’Internet,  amb un 11%, i el transport  amb un 8%.

L’arbitratge de consum consisteix en un sistema extrajudicial i voluntari que ofereix als consumidors i als empresaris la possibilitat de resoldre amb caràcter vinculant i executiu, i de manera objectiva i gratuïta, els conflictes de consum. L’Òrgan Arbitral dicta un laude que té el mateix valor que una sentència judicial i, per tant, és d’obligat compliment.

Un cop presentada la reclamació per part d’un consumidor s’intenta la mediació per tal d’arribar a un acord entre les parts. Si la mediació no prospera, s’inicia el procediment arbitral, amb la petició expressa del consumidor i l’acceptació de l’empresari, amb la celebració d’una vista arbitral integrada per un òrgan unipersonal o col·legiat.

Està previst que les properes vistes es puguin celebrar mitjançant videoconferència per estalviar, d'aquesta manera, els trasllats dels usuaris dels jutges arbitrals.