La Generalitat ordena a les distribuïdores elèctriques regularitzar les factures que corresponguin al període de canvi tarifari 2008-2009

La polèmica sorgida arran de la factura elèctrica de principis de 2009 sembla prop de solucionar-se.

 

 

Durant el gener del present any, molts abonats van rebre factures que superaven considerablement el consum habitual que venien practicant en els seus domicilis. Això es va produir a conseqüència de la realització de lectures estimades el desembre de 2008 (facturació practicada a la baixa d 'acord amb un càlcul aproximat del consum quan l'usuari no facilita la seva lectura) i de lectures reals en 2009. Aquestes últimes acumulaven també el consum deixat de facturar durant l'últim mes de l'any, però cobrant-lo a tarifa de 2009.

Per corregir aquest possible abús, la Direcció General d'Energia i Mines ha emès resolució que obliga les companyies elèctriques a revisar els esmentats períodes, emetent noves factures de manera automàtica i sense necessitat que el consumidor reclami. La finalitat és dividir el consum total dels dies facturats durant aquest període i aplicar a cada dia la tarifa corresponent. Aquesta mesura s'aplicarà en la primera factura ordinària que s'emeti a partir de l'1 d'abril, on s'abonaran les possibles quantitats que s'haguessin cobrat de més.

De la mateixa manera, per evitar nous problemes, la resolució dicta també la manera com han de realitzar-se les lectures estimades, i prohibeix que els recàrrecs per excés de consum o bonificacions puguin aplicar-se en períodes facturats entre lectures estimades.