La Fundació de l'Esperit Sant i la UB signen un conveni de col·laboració en recerca i docència en els àmbits de la salut i la nutrició

L'Hospital acollirà alumnes en pràctiques dels graus impartits al Campus de l'Alimentació de Santa Coloma.

La Fundació Hospital de l'Esperit Sant (FHES) i la Universitat de Barcelona (UB) han signat un conveni de col·laboració per tal que l'Hospital i el Campus de l'Alimentació de Santa Coloma desenvolupin de manera conjunta i coordinada activitats docents, de recerca i de difusió relacionades amb la nutrició i la salut. Els dos centres, que formen part del Campus Universitari colomenc, treballaran juntament amb l'Ajuntament de Santa Coloma i amb d'altres institucions del territori amb l'objectiu de promoure l'àrea Besòs-Serralada de Marina com un referent geogràfic de coneixement sobre la salut.

En l'àmbit de la recerca, el Campus de l'Alimentació, per mitjà de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA), i la FHES, per mitjà del Grup de Nutrició i Recerca, cooperaran en activitats referents a la nutrició en relació al risc cardiovascular, les dietes en les diferents ètnies del municipis del Barcelonès Nord, la nutrició artificial i la nutrició en el context de la seguretat del pacient. Paral·lelament, s'organitzaran seminaris científics per donar a conèixer als membres del Campus l'activitat científica i assistencial del centre hospitalari.

L'acord signat, a més, determina que la FHES acollirà estudiants en pràctiques dels graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, ensenyaments que s'imparteixen actualment al Campus de l'Alimentació i adscrits a la Facultat de Farmàcia de la UB. L'Hospital també participarà com a coorganitzador i en  les activitats docents d'estiu relacionades amb la salut i la nutrició del programa "Els Juliols" de la UB i en les activitats d'ExpAliments 2013 que tindrà lloc la setmana del 4 al 9 de novembre.

La docència a la FHES

Des de l'any 1997, la FHES és un hospital docent associat amb la UB per a la formació d'estudis de ciències de la salut de pregrau i grau. A més, l'Hospital té conveni amb d'altres universitats per impartir docència en els camps de la medicina, la farmàcia, la infermeria, la psicologia i la dietètica, especialment en la vessant pràctica de les assignatures. La FHES també manté relació amb diversos instituts d'ensenyança reglada de cicles formatius de grau mitjà i superior i amb centres que ofereixen formació per a la inserció laboral.

Campus de l'Alimentació de Santa Coloma

El campus de l'Alimentació és un campus temàtic i territorial que respon a la voluntat de visualitzar el potencial de la Universitat en el sector de l'alimentació, i que participa com a membre de l'agregació d'actors que formen part del HUBc, el campus d'excel·lència internacional en l'àmbit de la salut de la UB.

El curs 2012-2013, acull 600 alumnes, professors i investigadors ubicats en més de 10.000 m2 de serveis, espais i laboratoris docents, despatxos de professorat i labo­ratoris d'R+D. S'hi imparteixen dos graus, adscrits a la Facultat de Farmàcia: un de Nutrició Humana i Dietètica i un altre de Ciència i Tecnologia dels Aliments, així com un màster de Seguretat Alimentària. Un altre dels eixos del campus és la recerca, que recull l'àmplia experiència de nombrosos grups de la UB, vinculats principalment a l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA·UB).