La ciutat de Santa Coloma de Gramenet ja disposa de 1.000 m2 de superfície de plaques fotovoltaiques de captació solar

La ciutat de Santa Coloma de Gramenet continua apostant per les energies renovables, com la solar, que permeten millorar la eficiència energètica i que són respectuoses amb el medi ambient.  Un exemple més d’aquest compromís és la construcció d’una nova planta solar al CEIP Ferran de Sagarra, el primer centre d’educació primària de Santa Coloma amb una instal·lació d’aquestes característiques.

La nova planta té una superfície de 141 metres quadrats, una potència total de 17,45 kwp instal·lats i ha suposat una inversió de 125.000 euros que han estat finançats pel Consell Comarcal del Barcelonès. La nova instal·lació, que compta amb 108 plaques fotovoltaiques, produirà 22.500 kw hora per any, que s’introduiran a la xarxa elèctrica convencional.

La posada en marxa d’aquesta nova instal·lació a l’escola Ferran de Sagarra amplia fins a cinc el nombre de plantes solars que formen la xarxa d’energia renovables a Santa Coloma, a més dels habitatges de nova construcció. L’Institut d’Educació Secundària Ramon Berenguer IV (5 kwp de potencia) va ser el primer edifici públic de Santa Coloma on es van instal·lar plaques fotovoltaiques,  després van seguir la instal·lació a la Biblioteca Central (10 kwp), al Polígon d’empreses del Bosc Llarg (9 kwp) i la gran instal·lació al Cementiri Municipal de Santa Coloma (100 kwp), aquesta última ha convertit la ciutat en pionera en la instal·lació de plaques solars en aquest tipus d’equipament.

La implantació d’instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar per produir tant electricitat (plaques fotovoltaiques) com aigua calenta (plaques tèrmiques) és una de les estratègies del Pla d’Acció Ambiental – Agenda 21 Local de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’objectiu del qual es aconseguir un model de consum energètic sostenible per millorar l’entorn mediambiental i, conseqüentment, la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma.

Energia per proveir 320 habitatges

En total a Santa Coloma de Gramenet, ja existeixen 1.000 metres quadrats de superfície de captació solar. En conjunt, amb les instal·lacions d’energia renovables que ja estan en funcionament a la ciutat s’aconsegueix un estalvi de 800.000 kw hora cada any, l’equivalent a l’energia elèctrica consumida per 320 habitatges de Santa Coloma. A més, suposen un estalvi d’emissions atmosfèriques de 120 tones de diòxid de carboni (CO2).

Aquest estalvi d’energia elèctrica i d’emissions de (CO2) a l’atmosfera es continuarà incrementant amb noves plantes solars fotovoltaiques que l’Ajuntament instal·larà en d’altres edificis públics de la ciutat. Properament, hi ha la previsió de realitzar els projectes d’incorporació dels mòduls fotovoltaics: una segona fase de plaques al Cementiri Municipal, amb una potencia de 260 kwp, al CEIP TANIT (15 kwp), al Centre Cívic Els Pins (15 kwp) i al CEIP Torre Balldovina (15 kwp).

Santa Coloma continua apostant per les energies renovables

El canvi climàtic és una realitat a la qual han de fer front tant els ciutadans com les institucions i governs, incorporant dia a dia criteris d’estalvi energètic per tal de minvar la càrrega ambiental que comporten.

En aquest sentit, la ciutat de Santa Coloma s’afegeix a aquest compromís i cada dia incrementa la superfície de les instal·lacions solars productores d’energia, tant tèrmica com fotovoltaica, i totes les noves construccions integren plaques solars tèrmiques.

De fet, Santa Coloma compta amb una ordenança solar tèrmica que incorpora instal·lacions solars tèrmiques a totes les noves construccions.  Des de la seva aprovació, s’han incorporat plaques tèrmiques a 80 noves construccions de la ciutat.

Per una banda, la ciutat és membre des de la seva fundació de la Red de Ciudades por el Clima, participa a la Convenció Catalana del Canvi Climàtic, i treballa, en coordinació amb els municipis catalans des de la Xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat, per l’acompliment dels compromisos signats al Protocol de Kyoto. Aquest Protocol va entrar en vigor el 16 de febrer de 2005 i al qual es van adherir 160 països, entre ells Espanya, amb el compromís de disminuir la dependència del petroli i donar prioritat a les fonts d’energies renovables derivades del sol.