La Cimera de Gènere conclou amb una Declaració conjunta sobre els nous desafiaments globals de les agendes locals de gènere

Hi han assistit més de 500 representants de ciutats, països i institucions de tot el món consolidant a Santa Coloma de Gramenet com un referent internacional en les polítiques d'igualtat de gènere. L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, ha estat nomenada com a nova presidenta de la Xarxa Iberoamericana de Municipis per la Igualtat de Gènere.

Avui ha tingut lloc l'última jornada de la 6a Cimera Iberoamericana d'Agendes Locals de Gènere, celebrada a Santa Coloma de Gramenet del 18 al 21 d'octubre. Durant la cerimònia de clausura, s'ha subscrit la "Declaració de Santa Coloma de Gramenet: nous desafiaments globals, noves respostes des de les agendes locals de gènere", a la qual es comprometen governs locals i regionals iberoamericans, la Unió Iberoamericana de Municipalistes (UIM), l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l'Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l'Apoderament de la Dona (ONU Dones) i el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), entre altres.

Els moviments migratoris, els efectes de la pandèmia, els conflictes armats, la crisi de les cures i el canvi climàtic han desencadenat una crisi multidimensional que ha aguditzat la desigualtat de gènere i limitat l'autonomia econòmica i física i la presa de decisions de les dones.

La primera part de la Declaració fa referència a la migració i reivindica l'establiment d'una agenda estratègica migratòria amb enfocament de gènere, així com polítiques inclusives, en el marc de les Agendes Locals de Gènere, que facilitin la integració de les dones migrants i refugiades a les ciutats. La segona part reclama la transformació de l'actual organització social de les cures, per a donar-los valor econòmic i social i transitar cap a una societat que situï les cures com a ben públic fonamental.

Fomentar la participació activa de les dones en el disseny i implementació de les noves polítiques ambientals i climàtiques, és el tercer punt que es reivindica des de la Declaració. Es demana visibilitzar l'aportació i contribució de les dones rurals i indígenes, així com que tinguin unes condicions dignes de vida i treball, i accés als espais de presa de decisions.

En l'últim punt, es destaca la importància de la participació i el lideratge de les dones en tota la seva diversitat en la presa de decisions. Es demana garantir la representació paritària de les dones en tots els poders, àmbits i nivells de govern. També s'urgeix a crear, sostenir i reforçar polítiques, estratègies i accions de comunicació amb perspectiva de gènere, amb la finalitat de transformar els imaginaris socials que sostenen la discriminació, la violència, l'exclusió i la subordinació de les dones.

Durant la seva intervenció en l'acte, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha agraït a la ciutat i a tots i totes les participants i organitzadores de la Cimera per la seva implicació durant la seva celebració i ha destacat que "és important aconseguir una societat que es fonamenti en la igualtat, perquè beneficia tant a homes com a dones, i perquè ens fa molt més pròspers des del punt de vista econòmic i dels reptes que haurem d'afrontar en un futur en una economia que posi en el centre a les persones, que sigui capaç de generar riquesa al mateix temps que de distribuir-la".

En aquesta última jornada, també s'han lliurat els Premis UIM a les Bones Pràctiques Locals amb Enfocament de Gènere, en les seves quatre categories:

  • "Polítiques per a prevenir i erradicar la violència cap a dones i nenes", atorgat a la Direcció de Discapacitat, Drets Humans i Gènere de la Muncipalidad de Tají Vell (Argentina) per l'experiència "Xarxa contra l'assetjament de carrer: espais de resguard inmediano per a vícticas d'assetjament de carrer i trajectes segurs".
  • "Democràcia paritària", que distingeix a la Gerència de la Dona i Igualtat de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Perú) per la "Assistència tècnica i mentoría a la Comissió de Dones Líders Adolescents de Lima Metropolitana-COMULÍA".
  • "Tansversalidad de gènere en les polítiques públiques locals", que premia al Comitè de Participació Ciutadana del Sistema Anticorrupció de l'Estat de Colima (Mèxic) per la seva experiència "Transversalització de la perspectiva de gènere en la política anticorrupció de l'Estat de Colima".
  • "STEM: Dona, Ciència i Tecnologia", que ha reconegut a Belo Horizonte, empresa d'informàtica i tecnologia de la informació PRODABEL (Brasil) per la seva experiència "Programando sonhos delas".