La biennal "U d'Utopia" mostra a Can Sisteré 18 obres d'artistes locals

Sota el títol “U d’Utopia”, es presenta fins al 29 de gener al Centre d’Art Contemporani Can Sisteré la biennal Art Mix, que té com a objectiu fomentar la creació dels artistes de la ciutat.

Enguany hi participen: Laura Aragó i Crehuet, Iván Bolancer, Jaume Capsada, Jaime Cuellar, Miquel Grau, Rafael Joan, Albert López Rovira, Emiliano Lorenzo, Núria Martínez Seguer, José María Moreno Hita, Raimundo Morte, Artur Muñoz, Mihoko Ono, Miquel Àngel Para, Jairo Ríos, Daniel Salinas, Francisco Javier Simón Molina i Ignacio Tejón. “U de utopia” proposa l’anàlisi crític, el canvi, la creativitat i posa en dubte les inèrcies i les posicions inamovibles davant la realitat.

El comissari de l’exposició, el crític i historiador Albert Mercader, revisa en aquesta convocatòria algunes de les utopies històriques, els moviments d’avantguarda del segle XX i les manifestacions nascudes en el context postmodern. A més de les 18 obres seleccionades, l’exposició es contextualitza amb una sèrie de textos i cites, com la de Michel Foucault —“Tot el pensament modern és permet per la idea de pensar l'impossible”— o la de Bernanrd Shaw: “Hi ha qui observa la realitat tal com és i es pregunta: Per què? I n’hi ha que l‘observen com mai ha estat i es pregunten: Per què no?”