La Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré obtè el Distintiu de garantia de qualitat ambiental

El Departament de Territori i Sostenibilitat atorga aquesta etiqueta, que identifica i certifica els equipaments que compleixen amb uns criteris ambientals establerts i que promouen l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, ha atorgat el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a catorze biblioteques de les comarques de Barcelona. Entre les biblioteques que han obtingut el aquest Distintiu hi trobem una de les tres biblioteques municipals de Santa Coloma de Gramenet: La Biblioteca Singuerlín-Salvador cabré (pça Sagrada Família s/n). Aquest equipament, com la resta que han rebut l'acreditació, ha participat en un projecte pilot per millorar la qualitat ambiental dels equipaments públics.

Aquesta ecoetiqueta adreçada a les biblioteques i museus s’emmarca dins el sistema d’etiquetatge ecològic de productes i serveis gestionat per la Direcció General de Qualitat Ambiental, el Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Es tracta d’un sistema d’etiquetatge ecològic voluntari de qualificació que identifica i certifica de manera oficial que certs serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient i que compleixen amb uns criteris ambientals establerts prèviament. En concret, s’adreça a les biblioteques i museus, de titularitat pública o privada, que disposen d’uns criteris que promouen  l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental, i se centren en optimitzar el consum de l’energia i l’aigua, reduir la generació de residus i augmentar l’ús de productes i serveis ambientalment preferibles